In Amsterdam komt er een speciale opvang voor overlastgevende asielzoekers. Het is in Nederland de eerste aparte opvang van zijn soort. De bedoeling is dat onder meer asielzoekers die agressief zijn of homo’s discrimineren daar geplaatst worden om aan hun gedrag te werken.

Het schepencollege van Amsterdam heeft ingestemd met de komst van de ‘Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie’ (EBTL). De opvang komt er in de voormalige penitentiaire jeugdinrichting Amsterbaken. Volgens een brief aan de gemeenteraad gaat de opvang dit najaar nog open en dit voor de duur van twee jaar.

Overlastgevende asielzoekers

De aparte opvang is in het leven geroepen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met de bedoeling asielzoekers die voor overlast zorgen op te vangen. Het COA wil in totaal twee of drie van zulke centra openen verspreid over Nederland. Op elke locatie zullen maximaal 50 asielzoekers worden opgangen.

Het COA bepaalt wie er voor deze speciale centra in aanmerking komt. Volgens het COA gaat het onder meer om asielzoekers die homo’s discrimineren, agressief gedrag vertonen, intimideren, zich niet aan de huisregels houden of dingen vernielen.  Het gaat volgens het orgaan niet om veroordeelde criminelen of mensen met psychische problemen.

Door deze mensen apart te zetten hoopt het COA in de eerste plaats dat de situatie in de andere centra hierdoor voor zowel medewerkers als asielzoekers veiliger en aangenamer wordt.

Strikt en sober regime

Binnen het nieuwe aparte centrum geldt een strikt en sober regime. De bewoners kunnen het pand wel onder voorwaarden verlaten maar deze bewegingsvrijheid wordt beperkt door een dagprogramma en strengere dagregels, zo krijgen zij bijvoorbeeld geen zakgeld. Hiermee wil het COA het signaal geven dat bepaald gedrag niet getolereerd wordt.

Volgens Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD) is het de bedoeling dat de bewoners hun verblijf ook daadwerkelijk als een strafmaatregel zullen ervaren. Tegelijkertijd wordt er ook aan hun gedrag gewerkt via een intensief dagprogramma.