Amsterdam schorst topambtanaar Saadia T. op verdenking van belangenvermenging en fraude. De vrouw functioneert als de rechterhand van burgemeester Van der Laan in de strijd tegen radicalisering van moslimjongeren. Dat kwam De Telegraaf te weten.

Saadia Ait-Taleb werd reeds vorige week op non-actief gesteld. De gemeente Amsterdam waarschuwde na een intern onderzoek de politie, zegt burgemeester Van der Laan in een brief aan de gemeenteraad over de schorsing. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek naar de zaak.


De woordvoerder van de burgemeester laat enkel weten dat de schorsing betrekking heeft op “meldingen over belangenvermenging en onregelmatigheden in de bedrijfsvoering.”

Aanzienlijk bedrag

Volgens een bron van De Telegraaf gaat het om het inhuren van een man met wie Saadia T. een relatie heeft of heeft gehad. “Het gaat om een aanzienlijk bedrag, geen bonnetjes voor bossen bloemen”, aldus de bron.

Saadia werkt intussen elf jaar voor de dienst Openbare Orde en Veiligheid. In die tijd klom ze op tot programmamanager Radicalisering en Polarisatie. In het kader van die functie onderhoudt ze contacten met de families van Syriëgangers, met moskeebesturen en met andere sleutelfiguren in die weet hebben van radicaliserende jongeren.

Geheimzinnigheid

“De burgemeester vaart blind op haar kennis”, zegt een andere bron aan De Telegraaf. In de gemeenteraad heerst bij sommige fracties dan ook ongenoegen over de geheimzinnigheid waarmee het antiradicaliseringsprogramma is omgeven. Er zou nauwelijks financiële verantwoording zijn en vragen over het werk van het team komen alleen ana bod in besloten vergaderingen.

Saadia T. huurde vaak externe krachten in. Het gaat daarbij ondermeer om jeugd- en straathoekwerkers die informatie moeten opvangen met betrekking tot radicaliserende jongeren. Bij de aanwerving van deze externe krachten zou belangenvermenging en fraude gepleegd zijn.

2 REACTIES