Barbara Pas, Kamerlid voor Vlaams Belang, bemachtigde cijfers bij het departement Maatschappelijke Integratie waaruit blijkt dat het aantal asielzoekers dat een beroep op een leefloon moet doen, meer dan verdubbeld is. Volgens het Kamerlid zou de kostprijs hiervan, veel hoger zijn dan dit onder de regering Di Rupo het geval was. Zij pleit er dan ook voor om de “openstaande asielpoorten” te sluiten. 

Als asielzoeker erkende personen en zij die een subsidiaire beschermingsstatus bezitten hebben recht op financiële steun. Deze bedraagt het equivalent van een leefloon. Tegenover 12.826 in 2012, zouden in 2016 zo’n 27.575 personen een dergelijke uitkering hebben ontvangen. Dit komt neer op meer dan een verdubbeling van de cijfers al ligt het werkelijke aantal vermoedelijk nog hoger. Dit omdat een leefloon betrekking kan hebben op een volledig gezin.

188 miljoen euro aan leeflonen

Niet enkel het aantal asielzoekers dat een beroep moest doen op financiële steun is gestegen maar ook de kostprijs hiervan. Volgens Pas zou dit de belastingbetaler jaarlijks zo’n 188 miljoen euro kosten. Onder voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld), kostte dit gemiddeld zo’n 88 miljoen. Pas ziet dan ook een stijging van 135 procent in vijf jaar tijd.

Het huidige bedrag neemt een grote slok uit het totale budget voor leeflonen. Zo werd er aan in Vlaanderen wonende personen die beschikken over de Belgische nationaliteit zo’n 94 miljoen euro uitgekeerd. De cijfers waarmee Pas schermt, omvatten niet de volledige kostprijs. Zo kon zij enkel rekening houden met de cijfers van het federale niveau. Dit terwijl ook de gemeentelijke OCMW’s bijspringen. Bijgevolg ligt de reële kostprijs nog hoger.

Pas (Vlaams Belang): “Immigratie zorgt niet voor betaalbaarheid van sociale zekerheid”

Voor Pas is het zonneklaar dat België geen migratie nodig heeft omwille van economische motieven. Integendeel, volgens Pas zorgt “de aanhoudende immigratie […] niet voor de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid, maar legt er een bijkomende hypotheek op”.

In plaats van meer asielzoekers op te vangen wil het Vlaams Belang-Kamerlid de “openstaande asielpoorten” sluiten. Zo pleit zij ervoor om vluchtelingen – met internationale hulp – op te vangen “in veilige havens in de eigen regio”. Volgens Pas zou dit “niet alleen de terugkeer na het conflict [vergemakkelijken], het zet bovendien geen hak in ons broos opgebouwd sociaal systeem.” 

2 REACTIES

  1. GRENZEN DICHT zodat de billijke belangen van onze telgen zouden kunnen behartigd worden via ONS legaat aan ONZE (klein)kinderen in ONS Fort Europa ! Israel en de rijke Golfstaten laten toch ook geen asielKOLONISTEN binnen, waarom zouden wij dat WEL dienen te doen ? Onze EigenVolkse gepensioneerden krijgen na een een lange loopbaan WEL economisch productief bijgedragen te hebben een halve appel en kwart ei pensioen toegesmeten door de Overheid, terwijl asielKOLONISTEN die NIKS bijgdragen hebben, gratis worden verwend uit het tricolore spaarvarken dat WIJ vetgemest hebben ! Overduidelijk en onmiskenbaar “politiek-correcte, xenofiele stank als autochtone dank” vanwege de politiek-correct ontaarde Overheid . Onthouden in het stemhokje, gpensioneerden !