De Vlaamse regering gaat drie extra werkkrachten aanwerven om hun Brexit-team te versterken. Op die manier proberen zij de Brexit in goede banen te leiden. De taak van de medewerkers zou eruit bestaan om de Britse uittreding en de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk op te volgen. 

Voor de Vlaamse economie is het Verenigd Koninkrijk een uitermate belangrijke handelspartner. Zo bedraagt de jaarlijkse export vanuit Vlaanderen naar het Verenigd Koninkrijk zo’n 27 miljard euro. Om die reden worden de Brexitonderhandelingen met grote aandacht door de Vlaamse regering opgevolgd.

“Geen overbodige luxe”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) noemt de uitbreiding van de staf “geen overbodige luxe wanneer je kijkt naar de mogelijke gevolgen van de uittreding van het VK voor de Vlaamse handel”.

Volgens hem “is [het] cruciaal dat we niet enkel de onderhandelingen van kortbij opvolgen maar ook proactief de Vlaamse belangen verdedigen intrafederaal, Europees en met buitenlandse partners.”

Zo nauw mogelijk handelsverdrag

Dat Bourgeois niet echt warm loopt voor een ‘harde Brexit’ kan bezwaarlijk een geheim worden genoemd. Zo pleitte de minister-president er eerder al voor om de deur voor de Britten op een kier te laten. Dit voor wanneer zij alsnog op hun beslissing zouden terugkomen. Echt realistisch is dit volgens Bourgeois echter niet. Daarom pleit hij dan ook voor een “zo goed mogelijk handelsverdrag dat zo dicht mogelijk aansluit bij een lidmaatschap”.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/