De ‘Turteltaks‘ – dat is de Vlaamse energietaks door de PVDA genoemd naar de voormalige Minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) – moet weg. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist. De vernietiging door het Hof werkt evenwel niet retroactief: voor de belastingjaren 2016 en 2017 blijft de taks geldig. 

De Turteltaks, officieel de ‘Vlaamse Heffing Elektriciteitsafname‘, werd ingevoerd onder de huidige Vlaamse regering van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in 2015. Dit om de gaten dicht te rijden achtergelaten door de Vlaamse minister van Energie van de vorige Vlaamse regering: Freya Van den Bossche (sp.a).

Beroep tot nietigverklaring van Turteltaks

Begin 2016 vocht een particulier de taks aan bij het Grondwettelijk Hof. Hierna startten ook de extreemlinkse PVDA en consumentenorganisatie Test-Aankoop een procedure tegen de heffing. Hiervoor had de Raad van State (RvS) – die zich bezig houdt met administratieve rechtshandelingen (van de overheid uit) – zich al kritisch uitgelaten over de taks omwille van een overlap met een federale belasting. Gewesten mogen immers geen belastingen heffen op zaken die reeds belast worden door de federale staat.

Het Grondwettelijk Hof volgt nu de RvS hierin en oordeelt dat de heffing de bevoegdheidsverdelende regels overtreedt: “Er bestaat immers al een federale belasting op het elektriciteitsverbruik en het Vlaamse Gewest mag op dit verbruik geen nieuwe belasting heffen.”

Wie echter hoopt om zijn reeds betaalde taksgelden terug te vorderen is eraan voor de moeite. Om “rechtsonzekerheid en administratieve en juridische moeilijkheden te vermijden” is de vernietiging van de taks niet geldig voor 2016 en 2017.

Rode putten

Door Van den Bossche haar subsidiepolitiek ten voordele van hernieuwbare energie (voornamelijk biomassa en zonne-energie) werd een grote schuld opgebouwd via de ‘groene stroomcertificaten’. Het leeuwendeel van de subsidies van Van den Bossche ging vooral naar grote spelers zoals Katoennatie van Fernand Huts, die 800.000 m² zonnepanelen liet installeren. Via een nieuwe taks wou Turtelboom het gigantische tekort van 9,2 miljard euro compenseren zonder het nettarief sterk te verhogen.

Omdat de taks echter veel kritiek ontving werd de politieke positie van Turtelboom bijzonder moeilijk, des te meer omdat de bijnaam van de heffing zo intens gelinkt was aan de persoon van Turtelboom. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten – nochtans voorheen steeds zeer intiem met Turtelboom – liet in april 2016 Turtelboom vallen. De kranten kopten onder meer: “genekt door eigen partij”“zustermoord”, “gedumpt”, “opgeofferd” enzoverder. Bart Tommelein (Open Vld) werd hierna Vlaamse Energieminister en Turtelboom hervatte haar politieke rol in de Kamer.

1 REACTIE