Vaclav Klaus, tussen 2003 en 2013 president van Tsjechië, pleit voor een exit van Tsjechië uit de Europese Unie. Reden hiervoor zijn de dreigementen van de Europese Commissie om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Tsjechië, Polen en Hongarije nadat deze landen de gedwongen vluchtelingenopname bleven weigeren.

In september 2015 kwamen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken overeen om 160.000 vluchtelingen te spreiden over verschillende landen. Zo wou men de druk van de asielcrisis op Italië en Griekenland verminderen. Tsjechië, Hongarije en Polen verzetten zich echter tegen deze verplichting opgelegd door de Europese Commissie, waarna de EU dreigde met gerechtelijke stappen in de vorm van een inbreukprocedure. Inmiddels werd ook gedreigd met een stopzetting van de subsidiestroom van de EU richting de 3 landen.

“Tsjechië moet uit de EU!”

Voor Vaclav Klaus, ex-president van Tsjechië, was dit dreigement de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen en hij publiceerde daags nadien een videoboodschap waarin hij pleit voor een exit van Tsjechië uit de EU. In een verklaring aan de Tsjechische media zei hij “principieel en stellig te protesteren” tegen de inbreukprocedure. “Tsjechië mag niet gedwongen worden een multiculturele samenleving te vormen”, legde de ex-president uit. “De tijd is gekomen om de uittreding van ons land uit de Europese Unie voor te bereiden”

Klaus is echter niet aan zijn proefstuk toe. Tijdens zijn 10-jarig presidentschap uitte hij meermaals openlijk kritiek op de Europese Unie en vergeleek hij het Europese project in 2009 met de voormalige Sovjet-Unie. Volgens hem houdt de EU geen rekening met landen als Tsjechië en mag Tsjechië absoluut niet toegeven aan het chantagemiddel van de EU om de subsidies voor Tsjechië stop te zetten: “We hebben geen subsidies nodig en we willen ze zelfs niet. We weigeren zowel de betalingen aan Brussel als de subsidies van Brussel. We weigeren dit kwaadaardige beleid, gepromoot door en voor de Europese Unie, als een geheel.”