“Ik zal daar heel duidelijk over zijn, met mij komt er geen nieuwe energieheffing of taks”, aldus Vlaams minister voor Financiën en Energie Bart Tommelein (Open Vld) in VTM Nieuws. Het is echter onduidelijk hoe de put van de groenestroomcertificaten dan wel zal worden gedempt. Hierover moet de Vlaamse regering nog overleggen.

Eerder deze week verklaarde het Grondwettelijk Hof de ‘Turteltaks’ – officieel de Vlaamse energieheffing – illegaal. Dit omdat de gewesten geen belastingen mogen heffen op zaken die al reeds belast worden door de federale staat. Bijgevolg stelt zich de vraag hoe de regering aan voldoende middelen gaat komen.

Regering zoekt middelen

Het afschieten van de ‘Turteltaks’ laat volgens Tommelein een put van twee miljard euro achter. De minister echter, blijft zeer vaag over hoe de put precies gedicht zal worden. “De uitdagingen zijn zeer groot. Ik denk dat het aandeel groene stroom verhoogd moet worden en ook de investering in hernieuwbare energie zal goedkoper worden. Een deel van de put zou ook met besparingen opgelost kunnen worden, maar dit zijn allemaal formules die de komende dagen eens goed onder de loep genomen moeten worden. De put zal niet vanzelf verdwijnen.”, aldus Tommelein.

‘De put’ werd grotendeels veroorzaakt door de subsidiepolitiek van oud-minister voor Energie Freya Van den Bossche (sp.a). Door zeer veel overheidsmiddelen te spenderen aan hernieuwbare energie (voornamelijk biomassa en zonne-energie) werd er een grote schuld opgebouwd via de ‘groenestroomcertificaten’. Het leeuwendeel van de subsidies van Van den Bossche ging vooral naar grote spelers zoals Katoennatie van Fernand Huts, die 800.000 m² zonnepanelen liet installeren.

Tommelein echter, stelt dat het dempen van ‘de put’ van twee miljard niet de enige budgettaire uitdaging is. Zo heeft volgens hem de Vlaamse regering ook “een jaarlijks engagement tot na 2030 van 1,2 miljard die elk jaar moet blijven betaald worden”. Bijgevolg zal de Vlaamse regering op zoek moeten gaan naar 3,2 miljard euro.

Geen Hutsheffing

Op sociale media pleit de extreemlinkse PVDA om een deel van de put te dempen door grote bedrijven als Katoennatie extra te laten betalen. Hiervoor past Tommelein echter. Volgens hem is het ten eerste feitelijk onjuist dat bedrijven het meest hebben geprofiteerd van de groenestroomcertificaten. Deze kwamen – althans volgens de minister – voor het merendeel particulieren ten goede.

Ten tweede is Tommelein ook van mening dat het idee van de PVDA een ernstige aantasting van de rechtszekerheid vormt. Bedrijven en particulieren hebben namelijk zonnepanelen gelegd om daar winst uit te halen. Als die echter “géén winst mogen maken” moeten we volgens Tommelein “ver zoeken in de wereld naar bedrijven die met verlies willen investeren in groene energie”.

Tommelein: “Er lopen in Vlaanderen heel wat struisvogels rond”

Tommelein is dan ook van mening dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “Er lopen in Vlaanderen heel wat struisvogels rond. Het gaat dan niet alleen om politici, maar ook om mensen, bedrijven en organisaties. Wij moeten de omslag maken van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. Die beslissing is genomen. We moeten dus blijven investeren en er moeten oplossingen komen voor die schuldenberg. Ik neem mijn verantwoordelijkheid, maar roep al mijn collega’s van alle andere politieke partijen op om ook die verantwoordelijkheid te nemen.”, aldus de minister. 

2 REACTIES

  1. GroeneRetributie.

    Om de FreyaFRactuur te genezen ziet Maus een oplossing in een “Crisisbelasting”.

    Ik zou die FreyaFRactuur liever met gerichte middelen oplossen. Met een ‘retributie’, een Groen-Retributie met name.
    Daaronder kunnen de gevolgen van het partijprogramma van Spa-Groen gestopt worden.

  2. Die prosumententarief was en is een gemene contractbreuk vanwege de overheid. Had die overheid dat vooraf gesteld waren er veel minder zonnepanelen geïnstalleerd. Anderzijds is het niet eerlijk al wat is scheef gegaan in de schoenen van Freya Vandenbossche te schuiven. De voltallige vlaamse regering was toendertijd akkoord met de gang van zaken.