Volgens de Supo (Finse inlichtingendienst) is de dreiging van een terroristische aanslag in Finland groter dan ooit. Daarom beslisten de Finse veiligheidsdiensten vandaag een schaal in te voeren om de waarschijnlijkheid van een terroristische aanslag te definiëren. De dreiging in Finland wordt vandaag beschreven als ‘elevated’.

Tot dusver werd de dreiging voor terreur in Finland omschreven als ‘low’. Islamitische propaganda expliciet gericht naar Finland en het alsmaar groter wordende netwerk van extremisten in Finland hebben er nu dus voor gezorgd dat het dreigingsniveau verhoogd werd tot ‘elevated’.

Niveau: elevated

De verhoging van het dreigingsniveau komt er nadat Finland de laatste tijd steeds vaker expliciet vernoemd wordt in radicaal-islamitische propaganda van Islamitische Staat die waarschuwt voor wraakacties in de vorm van terreur tegen de landen die deelnemen aan de militaire coalitie tegen IS. Bovendien groeit het netwerk van actieve extremisten in Finland de laatste maanden sterk. Het in Finland opererende netwerk van IS heeft zich tot dusver gefocust op ondersteunende activiteiten en het verspreiden van haar ideologie.

Omdat de terroristische dreiging jegens Finland groter dan ooit tevoren is, is het essentieel dat we mensen hiervan zo duidelijk mogelijk kunnen informeren. Vanwege de continue veranderingen in het milieu van counterterrorisme hebben we besloten een 4-niveau schaal te implementeren om het dreigingsniveau te beschrijven“, aldus Antti Pelttari, directeur van Supo.