Een onafhankelijke denktank in Amerika heeft postelectorale verkiezingsdata geanalyseerd en concludeerde dat het aantal illegale stemmen in de Verenigde Staten veel groter is dan algemeen aangenomen werd. Tot 5,7 miljoen mensen zouden illegaal gestemd hebben tijdens de verkiezingen in 2008 die Barack Obama (Dem.) naar het Witte Huis stuurden. Hiermee bevestigt de studie het vermoeden van zittend president Donald Trump (Rep.) dat dergelijke fraude een veel grotere impact heeft dan veel mensen denken.

De denktank in kwestie, Just Facts, is een vaak aangehaalde organisatie met een meer conservatieve inslag. De organisatie bracht een rapport uit gebaseerd op een uitgebreide studie van Harvard en YouGov die elke twee jaar tienduizenden kiezers ondervragen. Bij die populatie vindt men ook altijd een groep niet-burgers die in principe niet mogen stemmen. Volgens het hoofd van het onderzoek, James Agresti, waren er in 2008 zelfs 7,9 miljoen mensen onterecht geregistreerd als kiezer en zijn er daarvan tussen de 594.000 tot 5,700.000 gaan stemmen. Deze ramingen liggen in lijn met de uitspraken van Amerikaans president Trump die verklaarde dat hij ‘the popular vote’ in 2016 verloor aan Hillary Clinton (Dem.) omwille van een groot aantal aan illegale stemmen. Dit tot groot ongenoegen van heel wat media en politici.

Speciale commissie

Vorige maand nog ondertekende de Amerikaanse president een decreet die een commissie in het leven roept om het probleem van illegale kiezers te onderzoeken. Vicepresident Mike Pence (Rep.) zit die commissie voor. Ook zullen gedateerde kieslijsten onder de loep gehouden worden zodat overleden kiezers en dubbel voorkomende namen gecontroleerd kunnen worden.

Just Facts beweert dat in 2012 maar liefst 3,2 miljoen tot 5,6 miljoen niet-Amerikanen zich lieten registreren om te stemmen en 1,2 miljoen tot 3,6 miljoen van hen effectief gingen stemmen. Polls tonen ook aan dat die groep overweldigend kiest voor de Democratische partij. Bij de hertellingen in deelstaat Michigan kwam al naar boven dat de onregelmatigheden in het voordeel van de Democraten waren. Ook in de undercoveroperatie van Project Veritas bekenden medewerkers van de Democratische partij dat ze op onrechtmatige wijze stemmen vergaarden.

Waarom nu wel?

De professoren die de een voormalige studie verbonden aan de universiteit van Harvard verrichtten, beweerden steeds dat er geen illegale stemmers waren. Volgens Agresti komt echter dit door twee foute aannames:

Eerst en vooral ging men er van uit dat mensen die zeiden gestemd te hebben en een kandidaat noemden, niet zijn gaan stemmen tenzij hun naam in een database komt. “Dit is niet logisch omdat dergelijke databases kiezers met een valse naam niet gaan identificeren.” Overheidsgegevens tonen aan dat veel niet-burgers valse identiteitskaarten en sociale zekerheidsnummers gebruiken om te kunnen functioneren in Amerika, en waarschijnlijk dus ook te gaan stemmen.

Ten tweede denkt men bij Harvard dat sommige kiezers zich onterecht als niet-burger identificeerden en niet-burgers zich nooit onterecht als burger uitgeven. “Dit is irrationeel omdat illegalen vaak claimen legaal te zijn, anders kunnen ze het land worden uitgezet.” Zo bleek dat sommige niet-burgers ontkenden dat ze zich lieten registreren om te stemmen, terwijl het aantoonbaar was dat ze dit wel hadden gedaan.

De reden waarom de studie van Just Facts zo hard afwijkt van de Harvard-studie zou onder meer te danken zijn aan het feit dat ze de marge van de ‘sampling error‘ veel voorzichtiger berekenen en een iets andere methodologie gebruiken.

Ook elders problemen

In het verleden bleek al dat niet-burgers effectief gaan stemmen. Conservatieve activisten hebben in de deelstaten Maryland en Virginia ontdekt dat duizenden buitenlanders stonden geregistreerd als kiezers. Dit was natuurlijk slechts een momentopname, maar velen zijn er van overtuigd dat het onderzoek van de commissie meer aan het licht kan brengen. Enkele weken terug bracht The Public Interest Legal Foundation al naar boven dat er heel wat buitenlanders hadden proberen te stemmen in Virginia, een ‘swing state’ die nipt gewonnen werd door Hillary Clinton.

Volgens John Fund, die verkiezingsfraude onderzoekt, zou de regering onder Obama een milieu gecreëerd hebben die fraude aanmoedigde: “Wat illegale stemmen betreft moeten we de consistente weigering van de vorige regering om mee te werken met de deelstaten wat betreft cijfers rond vreemdelingen stopzetten.” Ook Catherine Engelbrecht die een non-profit-kiestoezichtgroepering leidt zegt dat “niemand weet hoeveel buitenlanders er stemmen omdat onder Obama de vraag hiernaar steeds werd afgeblokt“. Het ziet er naar uit dat dit met de huidige regering niet meer het geval zal zijn.

1 REACTIE