Gisteren werd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement het stemrecht vanaf zestien weggestemd. Sp.a, een grote voorstander van het initiatief, wil het hier echter niet bij laten. Zo wil de partij in Zottegem het ‘jongerenstemrecht’ invoeren. 

Lange tijd heeft het er naar uitgezien dat er stemrecht voor zestienjarigen ging komen. Behalve N-VA en Vlaams Belang waren alle partijen hiervoor te vinden. Wat bleek echter: N-VA hield het been stijf en verhinderde de aanneming van het voorstel.

N-VA niet overtuigd

Gisteren werd dit dan ook officieel bevestigd door de bevoegde commissie van het Vlaams parlement. Eerder hadden Open Vld en CD&V nog de hoop uitgedrukt om N-VA te kunnen overtuigen. Dit lukte de twee partijen echter niet.

Zo stelde Marius Meremans, Vlaams parlementslid voor N-VA, dat “we […] naar de argumenten van onze coalitiepartners [hebben] geluisterd, maar niet overtuigd [zijn] geraakt. We zijn niet overtuigd dat hiervoor een draagvlak is bij de jongeren en we vinden dat rechten en plichten moeten samenvallen, op achttien jaar”, aldus Meremans.

Sp.a wil jongerenstemrecht ‘testen’ in Zottegem

Gezien het gegeven dat alle andere partijen behalve N-VA en Vlaams Belang het voorstel steunden, behoorde een wisselmeerderheid ook tot de mogelijkheden. CD&V en Open Vld bedankten echter voor een samenwerking met de oppositie om het voorstel er toch door te krijgen.

Sp.a probeert nu de CD&V haar standpunt testen. Zo willen de socialisten in Zottegem – waar zij samen met CD&V besturen – het stemrecht voor zestienjarigen invoeren. Kurt De Loor, Vlaams parlementslid voor sp.a stelt hieromtrent het volgende: “Ik wil nu rond tafel zitten met de Vlaamse Jeugdraad en de KU Leuven om van Zottegem een proeftuin te maken voor stemrecht op 16.”

Bij het voorstel van De Loor is het echter nog maar zeer de vraag of de stem van de jongeren effectief zal meetellen. Op welke wijze de socialisten in Zottegem het jongerenstemrecht vorm willen geven bestaat nog geen duidelijkheid. Toch gelooft De Loor er “rotsvast” in “dat als we jongeren een stem geven in het politiek debat dat het engagement en het enthousiasme van die jongeren in de wereld rondom hen en in politiek enkel zal aanwakkeren. Dit is echt een unieke kans om jongeren en hun visie te laten meetellen. Ik hoop dat nog lokale besturen ons voorbeeld volgen.”

1 REACTIE

  1. Er is veel te zeggen over het stemrecht van minderjarigen. Vooreerst zijn zij het die de enorme staatsschuld zullen moeten afbetalen. Daarbij zullen ze moeten het feit ondergaan dat ze nooit meer de welvaart zullen kennen die de huidige generatie kent. De immigratie vanuit landen die er niets van bakken en waarvan al te veel criminele migranten ons dagdagelijks duidelijk maken dat zij hier niet zijn gekomen om mee te werken aan onze welvaart dan wel om te genieten van de door onze ouders uitgebouwde sociale voorzieningen zal hen serieuze parten spelen. Het verschil tussen hun bruto- en nettoloon zal niet verminderen. Maar dat het precies een exponent is van de politieke strekking is die verantwoordelijk is voor het debacle dat zich in de toekomst zal voltrekken aan onze jeugd zich nu opwerpt als de verdediger van die jeugd bezorgt mij een bijzonder onaangenaam gevoel.