Een maand geleden raakte bekend dat Samusocial, een Brusselse VZW die instaat voor daklozenhulp, haar bestuursleden 60.000 euro aan zitpenningen toekende in 2016. Alleen, er is geen bewijs dat die vergaderingen plaatsvonden. De verslagen van de vergaderingen zijn spoorloos. In het bestuur van Samusocial zetelden de Brusselse OCMW-voorzitters waaronder Pascale Peraïta (PS), maar ook de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS). Vorige week nam Peraïta al ontslag uit het bestuur, maar daarnaast staat de positie van Mayeur onder toenemende druk. Mayeurs ontslag wordt nu gevraagd door de coalitiepartners sp.a en Open Vld… als burgemeester.

De beslissingen dat Samusocial, een vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor daklozen, royale zitpenningen zou beginnen uitreiken werd genomen door Mayeur zelf begin 2014. Maar die zitpenningen werden vooral ingevoerd om OCMW-voorzitster Peraïta en burgemeester Mayeur te bevoordelen, zo blijkt uit de doorlichting van Samusocial door de Brusselse regering. Tevens vonden de onderzoekers geen spoor van de vele vergaderingen waarvoor de grote som aan zitpenningen werd toegekend. En die penningen zijn niet gering: het ging om maar liefst 140 euro bruto per vergadering. In 2014 bedroeg het totale bedrag ‘slechts’ 39.600 euro, maar dat ging al snel omhoog. In 2015 was de som reeds 56.000 euro en in 2016 al 59.920 euro.

Mayeur & Peraïta vergaderden extra hard?

“Tot twee derde daarvan vloeide richting Mayeur en Peraïta” zo blijkt uit het rapport. Mayeur zelf ging naar eigen zeggen met 700 euro per maand gaan lopen. Mayeur en Peraïta vormden samen met Samusocial-voorzitter Michel Degueldre en Valérie Vierset een kwartet binnen de vzw die de taart verdeelden.

De regeringscommissarissen gestuurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van minister-president Rudi Vervoort (PS) konden geen enkel schriftelijk bewijs vinden van de zogenaamde tientallen vergaderingen per maand (!) die zouden plaatsgevonden hebben. Geen oproepingsbrieven, geen aanwezigheidsregisters. Opvallend: op de site goededoelen.be staat aangegeven dat Samusocial slechts zes maal per jaar vergadert. Dat de rekensom niet klopt wist Alain Maron (Ecolo) in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement reeds vorige maand.

Peraïta gaf dinsdag dan maar een verrassende ad hoc verklaring: de uitgekeerde bedragen sinds 2015 zouden forfaitaire maandelijkse vergoedingen zijn. Maar ook dat valt niet te staven. “Vermoedelijk kwam die uitleg er omdat de rekening simpelweg niet klopt”, vertelt een insider aan De Standaard.

Peraïta werd overigens vroeger tewerkgesteld door Samusocial… als directrice. Maar de Brusselse socialiste moest in 2013 ontslag nemen bij de VZW, nadat een hele hetze was ontstaan over de omvang van haar salaris. Dat loon bedroeg met alles erop en eraan meer dan 200.000 euro. Ter vergelijking, de lonen voor topambtenaren in de Brusselse administratie liepen dat jaar op tot 140.000 euro. Groen noemde de verdienste toen “wraakroepend”. Een paar dagen later bleek Peraïta ook nog eens te wonen in een eigendom van het OCMW. Weliswaar ging het niet om een sociale woning en werd het pand aan marktprijs verhuurd.

De haaien cirkelen rond een bloederige Mayeur

Volgens Mayeur zelf waren de vergoedingen toch correct“Ik ben sociaal assistent, ik doe hier niet aan vrijwilligerswerk. Het gaat om een professionele opdracht”, aldus de burgervader. Hij verklaart bereid te zijn om meer transparantie te verschaffen. Enigszins opvallend, wat tijdens de laatste gemeenteraad dinsdag zweeg Mayeur in alle talen over het dossier en liet hij Peraïta het woord over Samusocial voeren. Daarbij schakelde Samusocial dinsdag nog eens een advocaat in om het lopende transparantieonderzoek af te blokken. Als kers op de taart werd hiervoor Anne Feyt ingeschakeld. Deze is verbonden aan het kantoor van Marc Uyttendaele, de echtgenoot van… de Brusselse Laurette Onkelinx (PS).

"Ik wil een totale transparantie"

"Ik wil een totale transparantie en wacht op het rapport van de commissaris", Laurette Onkelinx reageert vanavond in Terzake op het nieuws over de hoge vergoedingen bij Samusocial.Het volledige interview vanavond om 20 uur in Terzake op Canvas

Publiée par Terzake sur mercredi 7 juin 2017

Zowel de linkse oppositie als de rechtse oppositie eisten reeds het ontslag van Mayeur. Maar ook coalitiepartner sp.a eist nu dat Yvan Mayeur ontslag neemt als burgemeester. Dat laat Brussels minister Pascal Smet (sp.a) weten via Twitter. Coalitielid Open Vld sluit zich hierbij aan.

Gisteren zei John Crombez, partijvoorzitter sp.a, nog het volgende hierover: “Bij ons in de partij zijn zo’n vergoedingen niet meer mogelijk. Wij hebben dat statutair verboden”. Zelfs partijgenoot van Mayeur Rudi Vervoort, de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, zegt nu na de doorlichting dat Mayeur moet nadenken over zijn ontslag: “Ik heb op meerdere punten een moreel probleem”, zei de Brusselse regeringsleider op de RTBF.

De N-VA eiste zaterdag al bij monde van Brussels gemeenteraadslid Johan Van den Driessche het ontslag van de hele “PS-raad van bestuur” van Samusocial. Ook federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA), die Samusocial financiert voor de winteropvang van daklozen, eiste reeds een grondig onderzoek van Financiën.

Evenzeer vinden de ecologisten de positie van de PS en Mayeur onhoudbaar: “Mayeur en Peraïta zijn omgekeerde Robin Hoods, ze hebben gestolen van de armen en aan de rijken gegeven, in dit geval zichzelf”, zegt Brussels Hoofdstedelijk parlementslid Arnaud Verstraete (Groen).

"Mayeur en Peraita zijn omgekeerde Robin Hoods"

"Mayeur en Peraita zijn omgekeerde Robin Hoods, ze hebben gestolen van de armen en aan de rijken gegeven, in dit geval zichzelf", Arnaud Verstraete (Groen) over hoge vergoedingen bij Samusocial.

Publiée par Terzake sur mercredi 7 juin 2017

Pro-actief PS’en

Mayeur kiest na de bakken kritiek en het openmaken van de stinkende potjes nu voor de vlucht vooruit: Mayeur en zijn bestuur stappen op in Samusocial. Hij stelde aan de raad van bestuur van de VZW voor om van Samusocial een overheidsorganisatie te maken onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook wil Mayeur dat de voltallige algemene vergadering vervangen wordt en de politiek een stap terugzet uit de organisatie.

De vraag is nog maar of dit voldoende zal zijn om het politieke bloeden van Mayeur en zijn PS te stelpen. De communistische PTB staat alvast klaar om garen te spinnen uit de malaise en corruptie van de PS. Sinds het schandaal rond Publifin en de betrokkenheid van de PS daarin is de PTB in de peilingen reeds even groot geworden als de PS. Wordt vervolgd.

4 REACTIES

 1. Als ik enkel de titel van dit artikel lees, lijkt Mayeur slachtoffer van enkele machtsgeile roofdieren. Als je het artikel leest, blijkt de burgemeester van Brussel eerder een onbeschaamde zakkenvuller op kosten van de sukkelaars. Als je van zo iemand het ontslag vraagt, ben je geen haai, eerder een boswachter.

 2. Had iemand verwacht dat er bij de PS géén lijken meer uit de kast zouden vallen? Niemand toch? Dat brengt me op de bespreking, dd 7/1/2014, van een audit van het Rekenhof, gepubliceerd einde 2013, over de werking van Wallonië en de Franse Gemeenschap.

  Het-PS-model-dat-de-intransparantie-cultiveert-moet-verdwijnen
  http://www.tijd.be/opinie/column/Het-PS-model-dat-de-intransparantie-cultiveert-moet-verdwijnen/9448623

  “De regering voldoet niet aan de normen van ‘régularité, sincérité et d’image de
  fidélité’. Met andere woorden, hun rekeningen zijn onbetrouwbaar.”

  Wablieft??????

  En het kan erger: “De (interne) auditfunctie is een lachertje.”
  Ongelooflijk, niet?
  “Het activiteitsniveau laat niet toe de auditfunctie te beoordelen.” besluit het Rekenhof.
  Hoor ik dat goed? Een regering die vele miljarden beheert, tienduizenden tewerkstelt en nog n’s eens zo veel in pseudo-privé-bedrijven als Publifin èn de verantwoordelijkheid heeft over pakweg 3,5-4 miljoen mensen heeft geen noemenswaardige interne audit-activiteit?????

  Elke andere onderneming zou lappen rond zijn oren krijgen. Van de strafrechter. Niet zo in Wallonië. De schande voorbij. En blijkbaar ook schaamteloos.

  Gezien wij in Vlaanderen per kop gemiddeld 166 euro betalen aan onze pers wil ik u volgende zeker niet onthouden:
  “De Vlaamse media zijn blijkbaar niet geschoffeerd door de ‘onbetrouwbare ‘ of ontbrekende rekeningen van Wallonië en de Franse Gemeenschap. Wel was er grote kritiek op de ‘onderbestedingen’ van minister Philippe Muyters (N-VA), een zeer technische discussie, die het ‘getrouwe beeld’ niet aantasten. Het is het verhaal van de splinter en de balk, enkel omgekeerd.”

  En dan zijn journalisten verbaasd dat ze niet meer worden vertrouwd… Daar ben ik nu wel verbaasd over zie…. Er is, dacht ik, toch maar één Mayeur?

 3. Mayeur blijft zelfs in de politiek. Heeft hij écht niet het kleinste beetje fatsoen in zijn lijf? Hij heeft giften voor kansarmen in zijn eigen zak gestoken. Wat een toppunt van corruptie! Zet hem om te beginnen al eens een jaar in de gevangenis wegens verduistering en laat hem dan de daklozen écht gaan helpen.