In de nasleep van de Publifinaffaire broedde de partijtop van de Parti Socialiste (PS) op enkele voorstellen om dergelijke wantoestanden in de toekomst uit te sluiten. Deze werden vandaag in Brussel aan hun leden voorgelegd. Wat blijkt echter: voor de militanten ging het decumulvoorstel niet ver genoeg.

Gezien de opmars van de extreemlinkse PVDA/PTB in de peilingen, zoekt de PS naar maatregelen om het vertrouwen van de kiezer terug te winnen. Dit lijkt echter moeilijker dan verwacht. Naast een nieuwe affaire in verband met de vzw Samusocial, verwierpen de PS-militanten het decumulvoorstel van de partijtop.

Tegenstand

Voorzitter Elio Di Rupo was met elf voorstellen naar Brussel afgezakt waarover de militanten konden stemmen. Bijna alle voorstellen – waaronder het aanleggen van een register van lobbyisten – werden aangenomen. Enkel het voorstel van de decumul verworpen de militanten. Zo ging dit voor 63 procent van hen niet ver genoeg.

Het plan van de partijtop bestond uit het invoeren van een cumulverbod tussen een uitvoerend lokaal mandaat en de functie van parlementslid. Volgens het voorstel zou de maatregel pas ingaan na de volgende verkiezingen. Hierop wilden de militanten echter niet wachten. Klaarblijkelijk willen zij dat er meteen schoon schip wordt gemaakt.

Burgerkamers

De andere voorstellen van de partijtop kregen wel het fiat van de militanten. Onder deze voorstellen zitten er opvallend veel met een institutioneel karakter. Zo spraken de militanten zich bijvoorbeeld uit voor een burgerpanel dat moet nadenken over een preambule bij de Grondwet. Verder werd het behoud van de stemplicht, de oprichting van burgerkamers en de paritaire samenstelling (man/vrouw) van gemeente- en provincieraden goedgekeurd.

De PS-militanten keurden ook het voorstel voor de aanleg van een register van lobbyisten goed. Zo zal er volgens het voorstel in de toekomst gemeld worden wie de ministeriële kabinetten en parlementen benadert. Verder komen er nieuwe maatregelen om te waken over belangenconflicten tussen publieke en private mandaten.

1 REACTIE