Gisteren werd bekend dat na het Samusocial-schandaal waarbij burgemeester Yvan Mayeur ontslag nam, bij de vzw De Brusselse Keukens ook waarnemend burgemeester Faouzia Hariche (PS) bijzonder hoge zitpenningen binnenrijft. Vandaag komen de raden van bestuur van de Brusselse ziekenhuizen in opspraak. Ook daar blijken hoge zitpenningen voor politici de norm, tot 64.000 euro per jaar.

De cijfers komen pas nu naar buiten omdat de vraag van het Brussels Gewest naar de vergoedingen van OCMW-raadsleden in allerlei raden van bestuur botste op het njet van Pascale Peraïta (PS), de toenmalige voorzitster. Nu Peraïta ontslag heeft moeten nemen door haar aandeel in het Samusocial-schandaal blijkt dat ook in de Brusselse ziekenhuizen hoge vergoedingen worden uitgekeerd. Zo ontvangt de voorzitter van de raad van bestuur van het Brugmann-ziekenhuis, Christophe Pourtois (MR), 32.365 euro bruto per jaar. Ondervoorzitter Alain Nimmegeers (MR) krijgt 24.274 euro.

“We weten dat het geld kost, maar niet of het ook iets oplevert.”

Niemand minder dan Pascale Peraïta (PS) is voorzitter van de raad van bestuur waarvoor ze eveneens 32.365 euro krijgt. Andere raadsleden ontvangen dan weer 800 euro per jaar voor een vergadering per maand. Daarenboven is er ook de koepelvereniging Iris die instaat voor het algemeen beheer van de activiteiten van de Brusselse openbare ziekenhuizen. Als voorzitter van de raad van bestuur fungeert Faouzia Hariche (PS), momenteel waarnemend burgemeester van Brussel, die gisteren in opspraak kwam als voorzitter van de raad van bestuur van de vzw De Brusselse Keukens waar ze jaarlijks 19.500 euro opstreek.

Maar er is ook nog een andere koepelvereniging, UZC Brussel, waaronder de universitaire ziekenhuizen van Brussel Stad ressorteren, opgericht door Yvan Mayeur in 2015. Zowel Pourtois (MR) als Peraïta strijken ook hier hoge vergoedingen op, vorig jaar respectievelijk 32.365 euro en 20.227 euro. Hoeveel Mayeur ontving in 2016 is (nog) niet gekend. De voorzitters van het Iris Zuid ziekenhuis, het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het Bordet-ziekenhuis zijn eveneens PS’ers. Hier zijn de vergoedingen niet gekend. Oppositielid Bernard Clerfayt (DéFI) had zijn bedenkingen bij het nut van een tweede koepel: “We weten dat het geld kost, maar niet of het ook iets oplevert.”

Parlementaire onderzoekscommissie

Het is duidelijk dat er achter de schermen een machtsstrijd aan de gang is tussen de verschillende clans in de Parti Socialiste. Zo werd Florence Hut, algemeen medisch directrice van het Brugmann-ziekenhuis, eind vorig jaar ontslagen. Daarop diende ze klacht in voor samenzwering tegen haar. Sommige leden van de raad van bestuur beweren immers dat Mayeur achter het ontslag zit, of op zijn minst het stadsbestuur. In deze zaak is dan ook een onderzoeksrechter aangesteld. De leden van de raad van bestuur worden verhoord.

Het Brussels parlement richt vandaag een parlementaire onderzoekscommissie op om de Samusocial-affaire uit te spitten. Maar dankzij de ingewikkelde institutionele constructie van het hoofdstedelijk gewest zal de commissie pas dinsdagnamiddag voor het eerst officieel kunnen vergaderen, na publicatie in het Staatsblad. Daarenboven krijgen de niet-erkende fracties van N-VA, Vlaams Belang, PTB en CD&V geen stemrecht maar mogen ze de werkzaamheden enkel als waarnemer volgen.

De meerderheid stelt ondertussen Stefan Cornelis (Open VLD) voor als voorzitter, die nog kabinetschef is geweest van Guy Vanhengel die als minister van Financiën een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Samusocial had. Eind september dient de commissie verslag uit te brengen.

Vandaag werd ook bekend dat het parket-generaal een opsporingsonderzoek voert naar het bal van de burgemeester in Evere, waar Rudi Vervoort titelvoerend burgemeester is. Wat het onderwerp van het onderzoek is minder duidelijk. Het bal zou door een privé-vzw worden georganiseerd in een gemeentelijke infrastructuur.

N-VA eist ontslag voltallig stadsbestuur

Voor oppositielid Johan Van den Driessche (N-VA) is de maat nu vol: “Ik zal vragen dat het hele stadsbestuur, het hele college van burgemeester en schepenen, ontslag neemt. Het vertrouwen is helemaal weg.” De N-VA’er wil geen halve maatregelen: “Ik wil ook de relaties van het stadsbestuur met de vele instellingen blootleggen. Het college gebruikt die vzw’s als gelegaliseerde achterkamerpolitiek. Het is een manier om transparantie te omzeilen en beslissingen van de gemeenteraad door te schuiven naar de vzw’s.”