De gedelegeerd bestuurder Pascale Peraïta (Parti Socialiste) trekt zich terug uit ‘het bureau’, een onderdeel van de raad van bestuur, van de Brusselse vzw Samusocial. Of ze al dan niet tevens uit de raad van bestuur ontslag neemt, is nog onduidelijk. De voorbije week was er een schandaal ontstaan over de royale zitpenningen die de bestuursleden van Samusocial opstreken, onder wie ook Peraïta. Samusocial, een vzw, gebruikte daarvoor onder meer de giften van particulieren die ze ontving. Het ging over een bedrag van ongeveer 60.000 euro.

Pascale Peraita (PS) is sinds 2014 bestuurder bij Samusocial, vanuit haar hoedanigheid als Brusselse OCMW-voorzitster. Voordien was Peraita werkzaam bij Samusocial. De Brusselse socialiste moest in 2013 ontslag nemen als directrice bij de VZW, nadat een hele hetze was ontstaan over de omvang van haar salaris. Dat bedroeg met alles erop en eraan meer dan 200.000 euro. Ter vergelijking, de lonen voor topambtenaren in de Brusselse administratie liepen dat jaar op tot 140.000 euro. Groen noemde dat toen “wraakroepend”. Nu stapt Peraïta dus een tweede maal op, opnieuw dus met een gelijkaardig schandaal.

“Gezien de beroering van de laatste dagen, stap ik op uit het bureau van de vzw. Het is met een enorme droefheid en een diepe afkeer dat ik beslis om de strijd te staken die ik de afgelopen twintig jaar zo krachtig gevoerd heb”, aldus Peraïta in een mededeling. “Ik hoop dat de moeilijke taak van de ploegen van Samusocial en de rechtvaardige strijd die we voeren naar waarde worden geschat. Een strijd die veraf ligt van de politieke motieven die de sociale opdracht van deze vzw en het werk van haar beheerders onterecht bevlekken.”

Hard cash

De voorzitter van Samusocial, Michel Degueldre, en ook Pascale Peraïta, gaven gisteren al toe dat zitpenningen niet met publiek geld werden betaald, maar met privégelden, afkomstig van giften van particulieren, organisaties en ondernemingen, en in essentie bedoeld voor opvang van daklozen. Voor het jaar 2016 ging het om een bedrag van in totaal 60.000 euro.

Het merendeel, ongeveer 56.000 euro, kwam in de zakken terecht van vier leden van het bureau: gedelegeerd bestuurder Peraïta, voorzitter van de Raad van Bestuur Degueldre, Valérie Vierset, kabinetschef van Peraïta en tot januari Brussels burgemeester en ex-OCMW-voorzitter Yvan Mayeur (PS). Per zitting krijgen de bestuurders 140 euro uitbetaald. Geen heel hoog bedrag, maar het bureau komt maandelijks gemiddeld tien keer samen, wat neerkomt op een ongeveer 1.400 euro per persoon per maand.

Show me the money

Partijen Groen en Ecolo vragen nu om een betere inkijk in de boekhouding van Samusocial. Arnaud Verstraete (Groen): “Voor elke drie euro die binnenkwam in 2016, ging er één naar vergoedingen voor het bestuur. Dat is extra bitter tegenover de mensen voor wie dat geld bedoeld was, mensen die zich in extreme kwetsbaarheid bevinden. Ik betwijfel dat wie de laatste jaren een bijdrage overmaakte aan Samusocial, daarmee opgezet is”.

CD&V wil een audit

Bianca Debaets (CD&V) wil een audit bij Samusocial. “Ik zal eisen dat voor elke bureauvergadering waarvoor zitpenningen zijn uitgekeerd de PV’s ter inzage aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het kan immers niet dat bestuurders vergoed worden voor vergaderingen die niet hebben plaatsgevonden. Indien er niets te verbergen is, is er ook geen reden om de documenten niet publiek te maken.”

Daarnaast wil Debaets dus een grondige doorlichting van de vzw. “Het lijkt me evident dat een organisatie die voornamelijk met overheidsmiddelen werkt de hoogst mogelijke transparantie aan de dag legt.”

Brussels parlementslid Johan Van den Driessche (N-VA) eist onverkort het ontslag van de voltallige PS-raad van bestuur van Samusocial.

2 REACTIES

  1. Zoals Helmut Kohl het eens treffend zei ; het is gemakkelijker een duitse herder langs een worstenkraam te laten passeren dan een socialist langs een zak geld. Ze kunnen het niet laten, en ze zullen het ook nooit doen. We worden er veel te regelmatig mee geconfronteerd. Met de schraapzucht van die profiteurs.

Comments are closed.