Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland heeft onderzoek verricht naar de asielcijfers van 2014: toen kwamen er circa 20.000 Syrische vluchtelingen naar Nederland in totaal. Wat blijkt, anderhalf jaar na het ontvangen van een verblijfsvergunning ontvangt maar liefst 90 percent nog steeds een uitkering. 

Het CBS onderzocht cijfers uit 2014 toen er in totaal zo’n 20.000 Syriërs naar Nederland trokken. Wat blijkt? Een jaar en half na het ontvangen van de verblijfsvergunning heeft slechts 5 procent van deze migranten werk gevonden. 90 procent leeft nog steeds van een uitkering.

Gezinshereniging verdubbelde nagenoeg het aantal Syriërs

Syrische asielzoekers maakten ook sterk gebruik van de mogelijkheid tot gezinshereniging, zo blijkt uit het CBS-rapport. Ruim 9.000 personen hebben zich vervoegd bij de 11.000 asielstatushouders uit Syrië opgevangen in Nederland in 2014. Een jaar later, in 2015 toen de asielcrisis uitbrak, werden er veel meer Syrische asielzoekers opgevangen in Nederland.

Ook in België werd eind maart bericht dat vluchtelingen die in 2015, tijdens de piek van de asielcrisis, naar België kwamen hun gezinnen nu massaal laten overkomen. In 2016 werden er maar liefst 75% meer aanvragen tot gezinshereniging ingediend dan in het jaar ervoor. Ook de bijstand voor de vluchtelingen werd in België schromelijk onderschat. Begin 2016 schatte men de leefloonkost voor vluchtelingen in 2015 op 22 miljoen euro. Eind 2016 bleek dit nagenoeg een vijfvoud hiervan te zijn: 102 miljoen euro.

Tijdens de asielcrisis staken honderdduizenden migranten – veelal jonge mannen – de Middellandse Zee over vanuit conflictgebieden in Syrië, Irak of Libië, maar ook heel vaak vanuit arme Zwart-Afrikaanse landen zoals Eritrea of Nigeria. In 2015 werden in België 44.760 asielaanvragen geregistreerd. Heel wat mannen laten dus, na het verkrijgen van een verblijfsvergunning, hun gezin overvliegen. In Duitsland verwacht men volgens gegevens van het Duitse ministerie voor Binnenlandse Zaken dat er per Syriër gemiddeld ongeveer één familielid zal nakomen (0,9 tot 1,2 om exact te zijn).

4 REACTIES

  1. Gezinshereniging. Iets waar nooit rekening mee wordt gehouden bij het toelaten van migranten. Die 0,9 en 1,2 is een onderschatting denk ik. Rekening houdend met dit minimalistisch cijfer, kunnen we voor iedere nieuwkomer minstens het dubbele aan migratie verwachten. We kunnen zeker wat mensen opvangen. Maar hun integratie en inschakeling in onze samenleving kost tijd en geld. Het kost onze samenleving, 20 jaar om een kind op te leiden tot iemand die in staat is te functioneren en zijn weg te zoeken in onze complexe maatschappij. Iedere nieuwkomer moet hetzelfde leerproces doorlopen. De taal leren, onze cultuur leren, vaardigheden en competenties verwerven. Je mag al tevreden zijn als iemand, met een minimale bagage, dat op drie jaar kan. Het staat heel goed van menselijkheid te propageren ten opzichte van migranten. Mogen we ook wat menselijkheid verwachten ten opzichte van de maatschappij die deze mensen moet opvangen, wiens middelen niet onbeperkt zijn en die “stoemelings” zou moeten aanvaarden om eigen cultuur en tradities zo maar opzij te zetten.