Bedelen met een kind is bijzonder profijtig. Uit PV’s van de Brusselse politie die Brussels parlementslid Els Ampe (Open Vld) kon inkijken brengt de praktijk drie maal zo veel op als ‘regulier bedelen’, tot 150 euro per dag. Justitieminister Koen Geens (CD&V) vindt een “wetgevend initatief […] niet dringend noodzakelijk” maar Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) vindt dat wel. Die laatste werkt aan een Vlaamse resolutie rond jeugdwelzijn die de op emotie inspelende bedeltechniek moet aanpakken. Dat brengt HLN.

Het is in elke grotere stad te zien in drukke winkelstraten of aan supermarkten: bedelende vrouwen – veelal Romazigeuners – vergezeld van kleine kinderen die er (valselijk) ziek uitzien met de uitgestrekte hand of bedelbeker. Allerlei stadsbesturen willen de praktijk aanpakken, maar de federale wet beperkt de mogelijkheden. Maar daar wil Hendrickx rondfietsen via een resolutie inzake jeugdwelzijn en dat is een Vlaamse bevoegdheid.

Initiatieven

Ook Mechelen startte gisteren met creatieve oplossing. Daar hebben ze gisteren een actieplan geïnstalleerd waardoor men bedelaars als ‘slachtoffer’ zal behandelen van georganiseerde misdaad. Zo wil men de netwerken viseren in plaats van de bedelaars te beboeten. “Mensenhandel, bendevorming en andere criminele activiteiten gelinkt aan bedelarij worden een prioriteit in het beleid van de stad”, aldus Bart Somers (Open Vld), burgemeester van Mechelen.

In Brussel is er Els Ampe (Open Vld), parlementslid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en schepen van Brussel stad, die werkt aan de problematiek. Ze maakt duidelijk dat de bedelindustrie in Brussel in handen is van twee grote families.

“Er zijn in Brussel twee groepen bedelaars – en dan bedoel ik niet de ‘clochards’, maar de families die van bedelen hun bron van inkomsten hebben gemaakt. […] De politie controleert die mensen regelmatig, maar staat machteloos, want wettelijk is het niet verboden. En erger: zolang de kinderen zélf niet actief bedelen, maar gewoon op de arm van een volwassene liggen, kunnen we ook niet optreden in het belang van dat kind. Nochtans zit er duidelijk een verdienmodel achter, en zouden we bedelen met kinderen kunnen beschouwen als kinderarbeid. Na politie-interventies is gebleken dat bedelen mét kind drie keer meer opbrengt dan zonder. Eén bedelendevrouw haalt zo in een dag tot 150 euro op, wat veel meer is dan wat mensen met een uitkering krijgen”, aldus Ampe aan HLN.

“We moeten dus dringend per federale wet bedelen met kinderen verbieden, in het belang van die kinderen – zodat ze wel naar school kunnen, bijvoorbeeld”, vindt de federale politica. Maar federaal Justitieminister Geens is weinig enthousiast: “Er bestaan verschillende richtlijnen van het College van Procureurs-generaal die de problematiek duidelijk en uitgebreid regelen. Een wetgevend initiatief ter zake lijkt mij niet dringend noodzakelijk.”

Resolutie

Maar Marc Hendrickx, Vlaams parlementslid voor N-VA, wil graag rond Geens fietsen via de Vlaams bevoegdheid van jeugdwelzijn. Zodoende moet de federale wet niet aangepast worden. “Er zijn geen specifieke procedures om een zogenaamde verontrustende opvoedingssituatie (VOS) in te stellen bij bedelarij met een kind. Nochtans gaat het hierbij eigenlijk altijd om een verontrustende situatie. Bedelarij mag geen normaliteit worden, zeker niet bij de opvoeding van een kind dat nog in volle ontwikkeling is”, verduidelijkt Hendrickx.

Hendrickx stelt aan HLN zijn oplossing voor: “De politie kan via een proces-verbaal het Openbaar Ministerie nochtans op de hoogte brengen van een verontrustende situatie, en bijvoorbeeld via de jeugdrechter de gerechtelijke jeugdhulp opstarten. Helaas worden deze zaken vaak niet als prioritair aanzien. Met onze resolutie willen we, in overleg met de federale overheid, een aanpak opzetten waardoor het systematisch bedelen met kinderen wordt gemeld en geregistreerd, zowel door politie als door welzijnsdiensten. En vooral: bij elke melding een VOS-procedure opstarten, zodat we er eindelijk in slagen om kinderen die gebruikt worden om mee te bedelen van straat te halen.”

Romazigeuners

Romazigeneurbedelaars werken vaak via bedelaarssyndicaten: criminele netwerken die de inzet van de bedelaars coördineren en de opbrengsten afromen. Zo ontblootte de BBC een grote Romazigeunerring in het VK in 2011 waarbij moeders zonder scrupule hun kinderen exploiteren en zigeunerbazen de opbrengsten alloceren om grote villa’s te zetten in Roemenië, veelal het land van afkomst.


Het Brusselse Hof van Beroep oordeelde in 2010 dat een 20-jarige Romazigeunervrouw toch niet in de fout was, nadat ze eerder in eerste aanleg gestraft was voor het bedelen met haar kinderen. Het Brusselse Hof van Beroep oordeelde dat de vrouw “toch op haar kinderen moet kunnen passen” en er dus geen sprake was van een misdrijf of kindermisbruik. Bendes weten dat de praktijk dus in België mogelijk is en komen daarom naar hier.

In onder andere Gent, Antwerpen, Leuven en Blankenberge Termont tracht men bedelen in te perken via GAS-boetes. In 2010 deed Gents burgemeester Daniel Termont (sp.a) een oproep aan de Gentenaren teneinde de influx van romazigeuners in te perken: “Bied de Roma geen onderdak, geen dekens, geen soep, want hoe meer je ze helpt, hoe meer er naar Gent komen. En onze stad zit nu al overvol”. Termont duidde dat veel Romazigneuners sterk divergerende gebruiken en normen hebben: velen doen hun behoefte op straat of parken, maken nachtlawaai, kraken huizen, stelen en prostitueren zich.

In maart was er ook nationale commotie toen Paul De Roo en Sarah Braeye hun herenhuis in Gent werd gekraakt door Romazigeneurs. Deze laatsten verklaarden dat ze 150 euro betaalden aan een onbekend iemand in ruil voor hun verblijf.

1 REACTIE

  1. Aan iedereen die dit leest: als je daklozen wil helpen, geef dan aan daklozenorganisaties, maar geeft nooit rechtstreeks geld aan bedelaars. Je houdt er dit soort criminele organisaties mee in stand, en zelfs als je aan een “echte” bedelaar geeft riskeer je dat er met je geld drank of drugs gekocht worden. Wees dus slimmer.