Op een studievoormiddag van de N-VA werd gesteld dat de Belgische loonvorming “te ambitieus” is voor het Wallonië. De partij stelt dat het Waals gewest zich op die manier uit de markt prijst. “Ook in het voordeel van Wallonië” wil de partij de loonvorming opsplitsen. 

Objectief V, het studiecentrum voor confederalisme van de Vlaams-nationalistische partij, organiseerde vandaag zijn tweede studiedag. Hierop werden verschillende onderwerpen besproken gaande van “het door schandalen geteisterde Brussel” tot “de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië”.

“Kloof wordt enkel groter”

N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers stelde dat de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië enkel toeneemt. Zo groeide de Vlaamse economie het afgelopen jaar met 2,1 procent terwijl de Waalse tevreden moest zijn met maar 0,9 procent. Eenzelfde verhaal valt te vertellen over de productiviteitsgroei. Ook daar blijven Wallonië en Brussel achter ten opzichte van Vlaanderen.

De loonvorming – die nog steeds op federaal niveau wordt bepaald – is hiervoor geen stimulans volgens N-VA-ondervoorzitter Sander Loones. Zo worden volgens hem “de Franstaligen […] meegetrokken in een loonverhaal dat voor hen te ambitieus is en ze prijzen zichzelf daardoor uit de markt. We moeten dat splitsen, confederaliseren. Ook in het voordeel van Wallonië.” Al dient er wel te worden opgemerkt dat de marge voor loonstijgingen deze regeerperiode slechts beperkt is. Zo werd er eerder een indexsprong doorgevoerd en voorziet het centraal loonakkoord slechts in een stijging van maximaal 1,1 procent bovenop de automatische indexering.

“Politiek en economisch onhoudbaar”

Het gevolg van de steeds groeiende kloof tussen Vlaanderen en Wallonië is dat de transfers eveneens omvangrijk blijven. Deze zullen volgens N-VA echter steeds zwaarder beginnen te wegen door de toenemende vergrijzingskosten.

Volgens Matthias Diependaele, covoorzitter van ‘Objectief V’, “wordt […] dat op termijn politiek en economisch onhoudbaar”. Diependaele stelt echter dat N-VA bereid blijft tot “oprechte solidariteit” maar niet staat te springen voor “het huidige systeem waarbij de factuur voor een falend beleid gewoon kan worden doorgeschoven”.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/
  • Jan V

    België is intrinsiek een dubbelsociologie. Er is niet alleen een verschil in taal & cultuur, er
    is ook een totaal verschil in economische visie. Daarbij blokkeren politici van de ene zijde de andere zijde, geholpen door een pariteitssysteem dat aan 40% van de bevolking 50% macht gaf. Het Belgische politieke systeem faalt en is fundamenteel onrechtvaardig. Het moderne Vlaanderen ontstond uit deze falende Belgische constructie, en deze nieuwe entiteit biedt zich vandaag aan. Na bijna 200 jaar moet eindelijk de 60% bevolkingsmeerderheid de dans kunnen leiden. De volgende generaties hebben recht op een toekomst.

  • Jan Hammerbacher

    Waarom enkel de loonvorming splitsen? Splits in één keer heel de Belgische klerezooi zodat ze daar in het zuiden eindelijk eens hun plan leren trekken.