Philippe Close (PS), de nieuwe Brusselse burgemeester en vroegere mandatenkoning, publiceerde vandaag een mandatenkadaster. Ondanks dat het nog niet volledig is, bevat het register enkele opmerkelijke gegevens.  

De onvolledigheid van het mandatenkadaster komt volgens Close door het historisch gegroeide en vertakte labyrint van constructies dat niet eenvoudig te ontrafelen valt. Bij de mandaten die wel gekend zijn, bezetten de PS en MR de lucratiefste functies. Pascale Peraïta (PS) rijft met 78.657 euro het meeste binnen. Op de tweede en derde plaats komen Christophe Pourtois (MR) en Faouzia Hariche (PS) met respectievelijk 76.459 en 71.175 euro. Ex-burgemeester Yvan Mayeur heeft in de top tien geen plaats ‘kunnen bemachtigen’. Dit omdat de organisaties waarvoor hij ‘werkte’, nog niet zijn opgenomen in het mandatenkadaster.

Vertrouwen herstellen

Ondertussen tracht de nieuwe burgemeester het verloren vertrouwen te herstellen. Hiervoor komt Close met een actieplan dat voornamelijk bestaat uit drie punten: goed beheer, transparantie en expertise. Een van de maatregelen die hij wil nemen is elke vzw te verplichten om met een beheerscontract te werken. Bestuurders van deze vzw’s zouden zich dan regelmatig moeten verantwoorden ten aanzien van het stadsbestuur. Verder zal het Brusselse stadsbestuur de mogelijkheid creëren om onafhankelijke waarnemers in het bestuur van vzw’s op te nemen.

Close wil ook het aantal vzw’s, hun bestuurders en hun vergoeding doen verminderen. Hoeveel mandaten er zullen sneuvelen en hoeveel er precies bespaard zal worden, daarover bestaat nog geen duidelijkheid. Wel sprak de Burgemeester zich uit over de hoogte van de vergoeding. “De basisvergoeding wordt de normale zitpenning zoals die van ge­meenteraadsleden, momenteel 78,63 euro bruto per vergadering. Leden van het permanent bureau kunnen wat meer krij­gen, de voorzitter en vicevoorzit­ter nog meer. Voor de grote economische entiteiten als de ziekenhuizen, Brussels Expo, de Vroegmarkt of Brusselse Keu­kens nemen we de vergoeding van de voorzitter bij de ver­voersmaatschappij MIVB als norm. Dat is 800 euro netto, of ongeveer 1.600 euro bruto per maand.”, aldus Close.

Deborsu: “Door PS dreigt weer Belgische scheuring”

In een interview met de Gazet van Antwerpen toont politiek journalist Christophe Deborsu zich bezorgd over het uiteenvallen België. Als gevolg van de vele schandalen krijgt de extreemlinkse PTB de wind in de zeilen. Volgens Deborsu zien vele Vlamingen dit als een bewijs dat “Walen anders zijn, dat er een grote tegenstelling is”.

Deborsu is van mening dat een goede score voor de PTB  “niet […] in het belang van België is”. Zo gaat volgens hem “de Vlaamse publieke opinie […] duidelijk niet in die richting. Alles samen is Vlaanderen meer centrumrechts. Er zal geen enthousiaste reactie zijn aan Vlaamse kant als een marxistische partij in het zuiden de grootste wordt.” Volgens Deborsu gaat “Bart De Wever […] dat gebruiken als bijkomend argument om komaf te maken met België”.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/