Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek bracht eind mei een rapport uit over de werkloosheidsuitkeringen in Nederland. Het totale aantal bijstandsgerechtigden in Nederland zou zijn gestegen tot 474.000 (15.000 meer dan vorig jaar). Opvallend is dat het aantal steuntrekkers van autochtone komaf is gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren.

De stijging is dus te wijten aan de instroom van migranten, aldus het rapport. Volgens het CBS gaat het hierbij voor een aanzienlijk deel over mensen die asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben. De grootste groep zijn Syriërs, gevolgd door Eritreeërs. Het CBS geeft ook een aanwijzing over de oorzaak: “Recente immigranten hebben meestal nog niet voldoende kwalificaties om snel aan de slag te komen en zijn daarom aangewezen op bijstand.”

Contrast met klassieke posities

Volgens Syp Wynia, redacteur van het conservatieve opinieblad Elsevier, contrasteren deze cijfers met de eerdere positieve berichtgeving over de toegevoegde waarde van asielzoekers en vluchtelingen in de economie. De culturele achtergrond van een persoon heeft blijkbaar toch veel invloed op de kans om een job te vinden: niet-Westerse allochtonen zouden in Nederland ruim 10 procent van de Nederlandse bevolking uitmaken, maar bijna 50 procent van de bijstandsgerechtigden behoren tot deze groep.

Er is nog steeds geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor de bewering dat het opnemen van grote groepen vluchtelingen een positief effect heeft op de economie van het gastland. Een eerder artikel in The Economist suggereerde dat de migratie tijdens de recente vluchtelingencrisis het effect van de vergrijzing kan tegengaan, maar dat het wel lang kan duren vooraleer de migranten een nettobijdrage leveren aan de economie. Cijfers uit Australië tonen aan dat het tot 20 jaar kan duren vooraleer dit gebeurt.

De kostprijs in Duitsland voor het opvangen van de vluchtelingen in 2016 wordt intussen op ongeveer 23 miljard euro geschat, veel hoger dan oorspronkelijk werd gehoopt. Ook in België bleek onlangs dat het aanvankelijk ingeschatte bedrag voor leeflonen aan vluchtelingen (22 miljoen euro) in 2015 sterk onder het daadwerkelijke uitgavebedrag lag (102 miljoen euro). In 2009, een aantal jaren voor de asielcrisis, berekende de rechtsliberale Jean-Marie Dedecker nog dat migratie België “jaarlijks ruim 7 miljard” kost.

1 REACTIE