De ‘Samusocial-saga‘ is opnieuw een aflevering rijker. Waar er eerder werd bericht dat de Yvan Mayeur (PS) zou opstappen als burgemeester, lijkt hij volgens De Morgen nu een schepenambt te ambiëren. Volgens dezelfde berichtgeving zag de sp.a dit niet zitten en verliet de partij als reactie op het voorstel de vergadering waarbij dit werd besproken. De PS ontkent echter bij monde van Laurette Onkelinkx op RTBF deze ochtend dat Mayeur als schepen nog een te bespreken mogelijkheid was.

Gisterenavond vond volgens De Morgen een vergadering plaats over de opvolging van Mayeur die eindigde met slaande deuren. De Brusselse PS zou de gewezen burgemeester Mayeur als schepen willen recupereren. Als reactie hierop stapte de delegatie van de sp.a op.

Onkelinx ontkent dit echter en stelt dat een schepenambt voor Mayeur niet ter sprake is gekomen gisterenavond: “Yvan heeft zijn ontslag aangeboden als burgemeester en als lid van het schepencollege”, aldus Onkelinx op RTBF-radio deze ochtend. “Ik heb stilaan genoeg van alle leugens die verspreid worden ten koste van een man die al op de grond ligt”, liet de socialiste nog weten. Ook de Brusselse Els Ampe (Open Vld) liet weten dat het gegeven van Mayeur als schepen nooit op de tafel lag.

PS in een moeilijke situatie

Dat de Franstalige socialisten zich in een penibele situatie bevinden is duidelijk. Zo vinden zij enerzijds geen opvolger voor Mayeur, terwijl anderzijds de MR op de post van OCMW-voorzitter aast. De Franstalige liberalen willen op die manier de Brusselse augiasstal eens ‘uitmesten’. Voor de PS zou dit een zeer pijnlijke zaak zijn. Op die manier verliezen zij immers de mogelijkheid om het sociaal beleid uit te stippelen en de invloed over een post dat vele miljoenen euro’s behandelt.

Een ander heikel punt is de vraag wie Mayeur mag opvolgen. Doordat er binnen een jaar verkiezingen plaatsvinden – en de grote beleidsbeslissingen al genomen zijn – is dit eerder een vergiftigd geschenk. Momenteel zouden er drie namen circuleren namelijk Karine Lalieux, Faouzia Hariche en Philippe Close.

Blijft Di Rupo buiten schot?

De verdeeldheid binnen de Brusselse PS over wie Mayeur moet opvolgen toont duidelijk dat de Franstalige socialisten een gebrek aan leiderschap hebben. Zo liet PS-voorzitter Elio Di Rupo zich nog maar beperkt uit over hele Samusocial-schandaal. Op Twitter liet Di Rupo weten “akte [te nemen] van de beslissing van Yvan Mayeur”. Opvallend is ook dat Di Rupo pas reageert nadat een knoop is doorgehakt en weinig tot nooit tijdens dat een crisis in volle ontwikkeling is.

Het minste echter wat Di Rupo verweten kan worden is dat hij net zoals in het verleden niet kordaat optreedt. Echt onlogisch is dit echter niet gezien de structuur van de partij. Zo kon Di Rupo Mayeur eenvoudigweg niet ontslaan. Deze beslissing kwam immers toe aan Laurette Onkelinx (PS), de voorzitter van de provinciale afdeling. Maar ook zij kwam al in opspraak in het dossier: Samusocial schakelde dinsdag nog een advocaat in om het lopende transparantieonderzoek tegen hen af te blokken. Hiervoor werd Anne Feyt ingeschakeld. Deze is verbonden aan het kantoor van Marc Uyttendaele, de echtgenoot van… Onkelinx.

Of Di Rupo op zijn ‘na-de-feiten-wijze’ de mogelijke kritiek rond corruptie op zijn partij in de kiem kan smoren, is echter nog maar de vraag. Ook nu handelt de PS-voorzitter allerminst voortvarend.

1 REACTIE