Het Grondwettelijk Hof heeft de waarborgregeling voor de gedupeerde Arcocoöperanten ongrondwettig bevonden. Volgens het Hof is de regeling strijdig met het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie wat vervat ligt in artikel 10 en 11 van de Belgische Grondwet. 

Arco, de financiële tak van de christelijke arbeidersbeweging (ACW, nu Beweging.net), was een belangrijke aandeelhouder van Dexia. Deze bank kwam tijdens de bankencrisis in zwaar weer terecht. Toenmalig premier Yves Leterme (CD&V) trachtte de bank nog te redden door het ACW onder druk te zetten om een kapitaalsverhoging door te voeren. Hier ging het ACW pas mee akkoord nadat de regering werk beloofde te maken van een garantieregeling voor de Arcocoöperanten. In 2011, toen Dexia overkop ging, werd deze regeling door de federale regering goedgekeurd. Het resultaat hiervan: de Belgische staat, stelde zich garant voor zo’n 1,6 miljard euro.

Bevoordeling van een specifieke categorie van personen

Volgens het Grondwettelijk Hof is deze regeling, dat specifiek de Arcocoöperanten van een waarborg genieten, ongrondwettig. Deze zou namelijk in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel en non-discriminatiebeginsel. Er is namelijk – althans volgens het Hof – een verschil tussen aandelen bij een coöperatie en een bankdeposito. Op deze laatste is immers wel een waarborgregeling van toepassing. Als gevolg van dit verschil, zouden de twee zaken niet op dezelfde wijze mogen worden behandeld.

Echt onverwacht is de uitspraak van het Grondwettelijk Hof niet. Zo had het rechtscollege eerder een vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie omtrent deze waarborgregeling. Dit werd door het hoogste rechterlijke orgaan van de Europese Unie echter afgeschoten. Volgens het Hof van Justitie kwam de waarborgregeling immers neer op illegale staatssteun. Verder oordeelde het Hof ook dat de vele duizenden Arcocoöperanten geen spaarders maar aandeelhouders zijn.

Plan B

De regering Michel moet nu werk maken van het ‘plan B’. Hierover werden tijdens de regeringsvorming al een aantal afspraken gemaakt. Zo zouden de gedupeerden nog maar 40 procent van hun inbreng kunnen terugkrijgen.

Hiervoor zullen zowel Belfius, de federale overheid als Beweging.net – de opvolger van het ACW – een inspanning moeten doen. In totaal zullen de drie actoren zo’n 600 miljoen euro moeten ophoesten. Wie precies wat zal bijdragen, daarover bestaat er nog geen duidelijkheid.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/