Vandaag gaf het Vlaams Parlement zijn fiat voor de reductie van het aantal provincieraadsleden. Dit kadert binnen een bredere operatie om het aantal bestuurlijke mandaten te verminderen. Zo maakte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) gisteren bekend dat er bij de Vlaamse intercommunales zo’n 925 zitjes verdwijnen. 

De beslissing om de provincies op een vermageringskuur te zetten verloopt in fases. Zo werd eind 2016 al beslist dat alle persoonsgebonden bevoegdheden – zoals jeugd, welzijn en sport – naar het Vlaamse of lokale niveau dienen te verhuizen. Deze overheveling moet ten laatste tegen 1 januari 2018 voltooid zijn.

Halvering aantal provincieraadsleden

Vandaag gaf het Vlaams Parlement zijn fiat voor de ‘tweede fase’ namelijk de reductie van het aantal provincieraadsleden. Concreet gaat het hier om een halvering van het aantal mandaten. Bijgevolg telt Limburg straks nog 30 provincieraadsleden, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen 35, Oost-Vlaanderen 36 en Antwerpen 39. In totaal zijn er zo’n 175 ‘postjes’ minder.

Eveneens is er sprake van een reductie van het aantal gedeputeerden, zeg maar de uitvoerende macht op provinciaal niveau. In de toekomst zullen dit er nog maar vier zijn, terwijl dit er nu zes zijn. Verder stapt men af van het systeem van apparentering (het overdragen van reststemmen). Op deze manier zetten we volgens Homans “opnieuw concrete stappen naar een slankere en efficiëntere overheid”.

Onthouding Groen, sp.a en Vlaams Belang

Niet alle partijen keurden de maatregelen van Homans goed. Zo onthielden Groen, sp.a en Vlaams Belang zich bij de stemming. De Vlaams-nationalistische partij stemde tegen de maatregelen omdat zij een voorstander zijn van de volledige afschaffing van de provincies. Groen en sp.a hadden dan weer andere bezwaren. Zo zag Groen meer in hun eigen voorstel met betrekking tot stads- en streekgewesten.

Homans toonde geen begrip voor de houding van de oppositie. Volgens haar gaat “dit […] over de vermindering van 175 politieke mandaten. Wie dat niet mee goedkeurt, verliest elke geloofwaardigheid als het gaat over het verminderen van mandaten”.

925 mandaten minder

Naast de reductie van het aantal provincieraadsleden wil Homans ook de intercommunales afslanken. Zo zullen zij het in de toekomst moeten stellen met maximaal 15 leden in hun raad van bestuur. Vandaag echter, hebben sommige intercommunales er 80. Ook het aantal directieleden zou bij een aantal intercommunales moeten inkrimpen. Volgens de nieuwe wetgeving mag het directiecomité maximum een derde van het aantal leden van de raad van bestuur bevatten.

Uit het rapport dat Homans gisteren aan de bevoegde parlementaire commissie voorstelde blijkt een heuse wildgroei aan mandaten. Zo zouden 175 intercommunales in totaal zo’n 5000 mandaten opleveren. Hiervan zouden volgens Homans zo’n 925 mandaten moeten verdwijnen. Doch, in praktijk kunnen deze cijfers oplopen aangezien er geen rekening is gehouden met de onderliggende structuren.