Het voorstel van de regering om terreurverdachten langer administratief aan te houden, werd afgelopen week met een erg nipt verschil in het parlement afgewezen. De regering wilde de tijdsduur verlengen van 24 naar 72 uur, maar kon geen tweederdemeerderheid halen. Groen en sp.a pronkten met hun afkeuring van het voorstel, terwijl de regeringsleiders hun actie betreurden.

Sophie De Wit (N-VA) en Stefaan Van Hecke (Groen) debatteerden in De Zevende Dag over de beslissing en de toekomst van het voorstel. Van Hecke verklaarde meteen dat het belangrijk is maatregelen te nemen, maar dat het afgewezen voorstel geen goed idee was. Onderzoeksrechters hebben volgens hem geen nood aan een verlenging tot 72 uur, omdat het veel juridische problemen met zich zou meebrengen. Hij kon zich meer vinden in een verlenging van 48 uur.

De Wit verkondigde dat hij hiermee wat kort door de bocht ging, daar de gerechtelijke politie volgens haar niet toekomt met 48 uur. Ze haalde het voorbeeld aan van de arrestatie van vijftien mensen: als er niet genoeg gegevens zijn, moeten die weer worden vrijgelaten en lopen gevaarlijke individuen na korte tijd mogelijk weer vrij rond. Onschuldigen zouden dan weer minder lang opgesloten worden, omdat onderzoekers meer tijd hebben om dingen te bekijken.

Liever niet raken aan de grondwet

Van Hecke haalde als respons aan dat de federale procureur al aangaf liever over meer middelen en mensen te beschikken dan dat de grondwet gewijzigd zou worden. De Wit reageerde door erop te wijzen dat de regering meer investeert in veiligheid dan de voorgaande regering en dat iemand langer aanhouden feitelijk ook de veiligheid van de burgers garandeert.

Onderzoeksrechters zouden volgens haar ook aangeven dat het eenvoudiger is mensen gewoon langer aan te houden in plaats van verlengingen aan te vragen met een administratieve rompslomp als gevolg. De Groen-politicus uitte dan weer zijn bezorgdheid over het langer dan 24 uur opsluiten van mensen voor kleine misdaden.

Verlenging soepeler?

Van Hecke stelde voor een verlenging soepeler te maken, maar wel nog steeds de keuze te laten aan een onderzoeksrechter om misbruiken tegen te gaan. De N-VA-politica reageerde niet overtuigd: door de verlenging te versoepelen, zou nog makkelijker afgeweken kunnen worden van de grondwet. Liever ziet zij de grondwet gewoon aangepast.

Ze haalde tevens het voorbeeld van Nederland aan, waar mensen soms zes dagen gearresteerd worden. De aanpassing in België is volgens haar dus een gebalanceerd voorstel: “Eerlijker én eenvoudig zou zijn een vast aantal uren in de grondwet in te schrijven.”