Volgens de nieuws website Al-Monitor vonden er de laatste weken verschillende conversaties plaats tussen Rusland en de Verenigde Staten om een veilige zone in Zuid-Syrië te bewerkstelligen. Ze citeren een anonieme diplomaat die beweert dat er vorige week ook een ontmoeting plaatsvond in Jordanië tussen beide partijen. De ontmoetingen werden niet bevestigd door de Verenigde Staten of Rusland zelf en de vraag blijft dan ook of deze bron wel degelijk kennis heeft van wat er zich afspeelt in directe onderhandelingen tussen de twee landen.

Gezien de situatie in Syrië en de lopende operaties van zowel de Verenigde Staten als Rusland, is het natuurlijk vanzelfsprekend dat er gesprekken plaatsvinden tussen beide partijen. Het opzetten van een veilige zone in het zuiden van Syrië, aan de Jordaanse grens, is echter een complexe onderneming. Recent nog voerde de Verenigde Staten een bombardement uit op pro-Assad-eenheden die zich in dit gebied richting een Amerikaanse basis begaven. Dat incident toont aan dat een dergelijk akkoord in deze regio nuttig zou zijn, maar de onderliggende redenen voor het incident zijn eveneens redenen waarom zo’n akkoord moeilijk bereikbaar is.

Verandering in het traject van VS-Russische relaties

De beweringen van de onbevestigde bron komen wel net na het uitstellen van ontmoetingen over verdere sancties tegen Rusland in het Amerikaanse congres, om Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson de tijd te geven om belangrijke onderhandelingen met Rusland voort te zetten. Op 25 mei werd via het comité voor Buitenlandse Zaken van de Amerikaanse senaat bekend gemaakt dat Tillerson gevraagd had om de sancties uit te stellen terwijl hij aan een gevoelig akkoord werkte met betrekking tot Syrië.

Tillerson vroeg daarvoor slechts een klein “window of opportunity” dat hem in staat zou stellen om het traject van de Amerikaanse relatie met Rusland te veranderen. De Amerikaanse senaat verwacht wel van Tillerson dat hij hier snel duidelijkheid over zal scheppen, anders zullen zij niet blijven wachten om verdere sancties tegen Rusland in te voeren.


Dat Tillerson gevoelige onderhandelingen voert met Rusland is op zich niet verbazend. Zowel Amerika als Rusland zoeken naar oplossingen voor de situatie in Syrië. Hun belangen botsen daarbij vaak, maar sinds Amerika kruisraketten afvuurde op een Syrische luchtmachtbasis lijkt de relatie tussen beide landen, wanneer het op Syrië aankomt, een stuk kalmer te zijn.

In april werd ook reeds gemeld dat de Verenigde Staten en Rusland nog steeds in dialoog waren met mekaar, ondanks de eerdere beweringen vanuit Moskou dat alle communicatie stopgezet was als reactie op het bombardement op de Syrische basis. Deze kalmere periode zou wel eens het resultaat kunnen zijn van belangrijke onderhandelingen die beide landen een kans willen geven tot succes.

Veilige zone moeilijk te implementeren aan Jordaanse grens

Een veilige zone aan de Jordaanse grens, is echter geen makkelijke zaak. Zelfs als Rusland en Amerika tot een akkoord komen blijft de vraag of Rusland een dergelijk akkoord kan opleggen aan andere partijen binnen Syrië. Rusland werkt nauw samen met het Syrische leger en met andere lokale milities en troepen van Iran.

Deze samenwerking betekent echter niet dat Rusland het zomaar voor het zeggen heeft in de gebieden onder de controle van de Syrische overheid. Toen op 17 mei de Verenigde staten een bombardement uitvoerden op pro-Assadtroepen nabij Al-Tanf, gebeurde dit ook pas nadat Rusland reeds pogingen ondernomen had om de troepen te doen terugkeren maar daar niet in slaagde. Zo blijft de vraag bij elk realistisch akkoord dan ook of Rusland de Syrische en Iraanse eenheden wel zou kunnen overtuigen om hun activiteiten in deze regio te staken. Dit terwijl die eenheden net verder willen oprukken en de grensgebieden van Syrië in handen nemen met het oog op de toekomstige onderhandelingen over het land.

Zelfs de Russische intenties inzake veilige zones staan hier in twijfel. Rusland kondigde recent verschillende veilige zones aan doorheen het westelijke gedeelte van Syrië, maar zelfs in deze zones waar zich geen Amerikaanse eenheden of rechtstreekse bondgenoten bevinden blijkt het al moeilijk om gevechten te staken. Rusland zelf voert bijvoorbeeld nog constant operaties uit in Daraa, aan het westelijke gedeelte van de grens met Jordanië, dat erkend werd als veilige zone.

Terwijl het wel zeer waarschijnlijk is dat Rusland en de Verenigde Staten verdere onderhandelingen houden over hun activiteiten in Syrië, blijft het momenteel nog afwachten om te zien of er daadwerkelijk een akkoord in de bus zou kunnen zitten over de situatie langsheen de Jordaanse grens.