Darya Safai tandarts, ondernemer en vrouwenrechtenactiviste uit in een interview met De Tijd haar bezorgdheid over het “opkomend islamisme”. Hiertegen moeten we ons volgens haar ver­de­di­gen. Verder verzet zij zich tegen “al wie zegt dat kritiek op het is­la­mis­me po­la­ri­seert en ter­reur in de hand werkt“. 

Darya Safai is een Iraans-Belgische vrouwenrechtenactiviste die zeventien jaar geleden met haar man haar thuisland ontvluchtte. Regelmatig verschijnt zij in de media omtrent vrouwenrechten en hun status in islamitische landen. Vorige week bijvoorbeeld, kwam zij in de media doordat zij hardhandig uit een Italiaans stadion werd geweerd. De reden hiertoe was dat zij supporterde voor het Iraanse volleybalteam terwijl vrouwen dit volgens het Iraanse regime niet in het stadion mogen doen.

Teleurgesteld in onze politici

Safai is bang voor het ‘oprukkend islamisme’ in België en bij uitbreiding Europa. “Ik heb ge­leefd in een is­la­mi­ti­sche staat waar re­li­gi­eu­ze wet­ten gel­den. Ik ben er bang voor. Jul­lie zou­den ook ban­ger mogen zijn. We moe­ten ons er­te­gen ver­de­di­gen. Ik ver­zet me tegen al wie zegt dat kri­tiek op het is­la­mis­me po­la­ri­seert en ter­reur in de hand werkt. Kri­tiek geven is be­lang­rijk. In mijn thuis­land zit­ten alle kri­ti­sche stem­men in de ge­van­ge­nis of in bal­ling­schap,” aldus Safai.

De houding van onze politici frustreert de Belgisch-Iraanse. Zo geeft zij het voorbeeld van Se­naats­voor­zit­ster Christine Defraigne (MR) die op een reis naar Iran “kritiekloos” een hoofddoek droeg. Safai vraagt zich af “hoe […] je in he­mels­naam je eigen waar­den [kan] ver­de­di­gen, als je moei­te­loos mee­stapt in de ex­tre­mis­ti­sche lo­gi­ca van zo’n re­gime”.

Oprukkend ‘islamisme’

Volgens Safai is het ‘islamisme’ een “po­li­tie­ke ide­o­lo­gie die pro­pa­geert dat je nooit ge­noeg mos­lim kan zijn”. Zo is het volgens haar “wat je ook doet, nooit […] vol­doen­de”. Op die wijze legt zij de link met Ayatollah Kho­meini. Deze stelde tijdens de Iraanse Revolutie dat hij de islam naar de rest van de wereld zou exporteren. Volgens Safai is dat “exact wat nu ge­beurt. Al­leen, de iro­nie wil dat die ver­wer­pe­lij­ke, her­sen­spoe­len­de ide­o­lo­gie die de re­li­gi­eu­ze lei­der zelf in de we­reld gezet heeft, nu ook wordt uit­ge­dra­gen door an­de­ren, die Iran als aarts­vij­and zien. Iran is zelf ook het slacht­of­fer van ex­tre­mis­me.” 

Safai ziet het ‘islamisme’ ook oprukken in België. Zo vertellen juffen haar dat in Vlaamse scholen kleutertjes al op jonge leeftijd de islamitische leer in de klas importeren. Zo hoorde zij een islamleerkracht zeggen: “een vrouw is het mooiste wat er is op de aarde. Ze heeft vormen die het daglicht niet mogen zien. Want we weten allemaal hoe wij mannen naar hen kijken.” Volgens haar “weet je niet waar je uitkomt” als dat soort gedachten via het onderwijs ingang vinden.

1 REACTIE

Comments are closed.