CdH-voorzitter Benoît Lutgen liet eerder vandaag weten dat zijn partij het vertrouwen opzegt in iedere regering waar de PS deel van uitmaakt. Volgens de Franstalige christendemocraten is “de breuk […] noodzakelijk en moet [deze] onmiddellijk zijn”. Dat liet de partij op een persconferentie weten.

De Franstalige zusterpartij van CD&V wil zich volledig distantiëren van de door schandalen geteisterde PS. Zo is volgens voorzitter Lutgen “elk schandaal […] een nieuwe handicap voor het werk van deze regering”. Om die redenen beslisten de Franstalige christendemocraten tot een totale breuk met de PS.

Schandalen als oorzaak

De PS werd de afgelopen periode geteisterd door ‘schandalitis’. Zo kwam eind december aan het licht dat verschillende lokale politici (vaak van van PS-signatuur) een vorstelijke verloning kregen voor een zitje in een van de adviesraden van Publifin. Vaak circuleerden er bedragen tussen de 1.300 en 2.800 euro. Saillant detail: de meeste mandatarissen kwamen vaak niet eens naar de vergaderingen. Het voorlopige hoogtepunt van de hele affaire was het ontslag van de minister voor Lokale Besturen Paul Furlan (PS) en het oprichten van een parlementaire onderzoekscommissie.

Terwijl de PS-top de brand naar aanleiding van het Publifin-schandaal maar niet kon blussen, barstte er enkele maanden later een nieuwe etterbuil: Samusocial. Ook in deze affaire werden er zeer hoge vergoedingen uitgekeerd voor vergaderingen waarvoor er geen bewijzen zijn dat ze ooit plaatsvonden. Als gevolg hiervan rolde de kop van Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) en OCMW-voorzitser Pascale Peraïta.

In het aan het licht brengen van beide schandalen speelden verschillende cdH’ers een sleutelrol. Zo bracht Cédric Halin, schepen in Olne, de feiten met betrekking tot Publifin aan het licht. Het Samusocial-schandaal daarentegen kwam uit door de Brussels minister van Milieu Céline Fremault. Zij vroeg namelijk samen met haar collega Pascal Smet (sp.a) om een doorlichting van de daklozenorganisatie.

Oproep naar de andere Franstalige partijen

De partij van Benoît Lutgen stapt niet uit alle regeringen met de Franstalige socialisten. Integendeel, zij zoeken enkel “nieuwe partners” om verder te regeren. Dit omdat volgens Lutgen de PS een “verpletterende verantwoordelijkheid” heeft in de recente schandalen. Zo stelt de cdH-voorzitter dat “de politiek moet dienen, niet zichzelf bedienen”.
Doch, ondanks de demarche van Lutgen zullen de verschillende regeringen niet vallen. De Waalse en Brusselse regering en de regering van de Franse Gemeenschap, zijn namelijk legislatuurregeringen. Bijgevolg kunnen deze niet vallen tussen twee verkiezingen tenzij er een alternatieve meerderheid is gevonden. Dit is ook hetgeen waartoe Lutgen opriep. De cdH-voorzitter riep alle andere Franstalige partijen – met uitzondering van de PTB – op om mee alternatieve meerderheden te zoeken.

Chastel: “MR is beschikbaar voor overleg”

MR-voorzitter Olivier Chastel liet op Twitter al weten dat hij geen graten ziet in een gesprek met het cdH. Verder buigt het partijbureau van de Franstalige liberalen zich deze avond over de politieke situatie. Er wordt echter verwacht dat de MR een dergelijke opportuniteit om de PS buiten spel te zetten, niet aan zich voorbij zal laten gaan. Zo waren de Franstalige liberalen zeer misnoegd over het feit dat zij niet betrokken waren bij de Waalse regeringsvorming.

Chastel verklaart zich echter ook akkoord met de analyse van cdH-Kamerfractieleider Catherine Fonck. Zij stelde namelijk dat er sinds 2014 al een reeks “aardbevingen” plaatsvonden die de samenwerking met de PS sterk bemoeilijken. Zo stelt zij onder andere dat de PS de extreemlinkse PTB achternaloopt in dossiers omtrent werkgelegenheid en fiscaliteit. Dit “verlamt” volgens Fonck de werking van de regering. Ook klaagt zij over het zwakke signaal van de PS-top na het uitbarsten van de verschillende schandalen.

Dit sluit volgens Chastel aan bij hetgeen waarover zijn partij al “maanden klaagt“. Zo zijn volgens Chastel “in Wallonië, de Franse gemeenschap en Brussel […] de inspanningen van de socialistische ministers-presidenten gericht op de redding van hun partij. Het beheer van de entiteiten verschuift naar de achtergrond”.

1 REACTIE

  1. Journalisten, annuleer alvast die vakantie. Deze zomer gaan we een een opbod onder extremisten zien. Ze gaan zich in een ballenkraam wanen met gratis ballen à volonté.

    De PS zal nog heiliger willen zijn dan de PTB. De komende zomer is vuurwerk gegarandeerd. Gratis.

    PS: het zou me niks verwonderen mochten plots berichten opduiken dat Lutgen een “psychisch probleem” heeft. Of een zonneslag.