Na het ontslag van burgemeester Yvan Mayeur (PS) in de Samusocialaffaire zijn de verhoudingen tussen de Vlaamse en Franstalige socialisten in Brussel gezakt tot een absoluut dieptepunt. Sp.a verweet de PS dat ze niet krachtdadig optraden tegen Mayeur toen bleek dat hij zich had verrijkt met gelden die in feite bestemd waren voor daklozen. Na zijn ontslag trachtte de PS Mayeur opnieuw op te vissen als schepen.

“Ik ben blij dat ik niet meer tot die club behoor”, zegt John Crombez. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 trokken sp.a en PS nog samen met een lijst naar de kiezer. Woensdag stelde sp.a-voorzitter John Crombez de PS voor een ultimatum: ofwel stapt Mayeur op, ofwel sp.a. Uiteindelijk stapten ze allebei op. Met schepen Ans Persoons verdwijnt de sp.a uit het stadsbestuur. “Donderdagavond hebben PS, MR en Open Vld ons gevraagd om het overleg te verlaten omdat we het niet eens waren met de gang van zaken en nadien hebben we niets meer van hen gehoord,” aldus Crombez.

Totale vertrouwensbreuk

Dat de PS donderdag Mayeur zelfs ná zijn ontslag nog als schepen wilden, doet de PS, bij monde van Laurette Onkelinx en de nieuwe burgemeester Philippe Close, af als een leugen. Crombez is echter formeel: “De PS heeft donderdagavond, tussen vijf en acht, bij ons afgetoetst of we dat zagen zitten. En daarna heeft Mayeur het zelf nog eens opgeworpen. Wíj zijn opgestapt, net om die reden. Welk belang zou ik erbij hebben om daarover te liegen?”

Het valt volgens Crombez zelfs niet uit te sluiten dat de PS bewust een val opzette om sp.a uit de meerderheid te werken. Het was immers Brussels minister Pascal Smet (sp.a) die begin dit jaar een audit over Samusocial bestelde die de corruptie bij de PS blootlegde: “Je mag geen enkele graad van perversiteit uitsluiten.” Over de motivatie van de PS zegt de sp.a-voorzitter: “Het grote verwijt van Mayeur naar Ans Persoons? Dat het onze schúld is dat hij moest aftreden, en dat het een schande was dat wij de toestand bij Samusocial lieten onderzoeken. Dat is het soort politiek waar ik niets meer mee te maken wil hebben. Het is niet aan mij om de PS te zeggen hoe ze hun problemen moeten oplossen, of om te oordelen of de houdbaarheidsdatum van Di Rupo en Onkelinx niet overschreden is. Dat is hun ding. Ik kan alles wat er met de PS gebeurt betreuren, maar het moet één keer stoppen. En voor mij was dat: nu, in Brussel.”

Laffe boeren

Maar ook over Open Vld is Crombez niet te spreken: “Ik stel vast dat MR en Open Vld in hetzelfde bedje ziek zijn. Ik heb zelfs een heel ander beeld van Open Vld gekregen: het zijn laffe boeren, die hun rol hebben gespeeld met als enige doel om de bevoegdheden van Ans Persoons onder hen te verdelen.” Bij de liberalen zijn ze niet onder de indruk: “Dan moet sp.a ook maar uit de Brusselse regering stappen, waar ze met diezelfde PS nog altijd in zitten.”

Open Vld blijft met Els Ampe als enige Vlaamse schepen dus wel deelnemen aan het Brussels stadsbestuur onder de nieuwe PS-burgemeester. “Principes zijn belangrijker dan postjes. Ik was niet bereid om door middel van oude politieke trucs onze geloofwaardigheid als partij op het spel te zetten,” besluit Crombez.