Bij ADIV, de militaire inlichtingendienst van België, is het chaos troef. Dat blijkt uit een naar De Standaard gelekte brief. Zo klagen de opstellers van het document over “interne concurrentiedrang, foutieve doorstroming van informatie, verwarring naar binnen- en buitenlandse partners toe en wantrouwen tussen de ­verschillende afdelingen onderling”. Oppositiepartij Groen noemt dit “amateurisme ten top”.

ADIV is samen met zijn tegenhanger de Staatsveiligheid belast met de terreurbestrijding. De verwijten waarop de auteurs van de brief de dienst trakteren zijn niet min. Zeker gelet op de aanbevelingen die de parlementaire onderzoekscommissie 22/03 in haar eindrapport formuleerde. Zo noemde de commissie de gebrekkige uitwisseling van informatie het grootste pijnpunt op vlak van terreurbestrijding.

Gebrek aan mensen?

De auteurs van de brief, acht commissarissen van de militaire veiligheidsdienst ADIV, schetsen een gitzwart beeld van hun dienst. Zo verwijten zij de dienst “interne concurrentiedrang, foutieve doorstroming van informatie, verwarring naar binnen- en buitenlandse partners toe en wantrouwen tussen de ­verschillende afdelingen onderling”. Hun baas, luitenant-generaal Eddy Testelmans, zou hier niets tegen ondernemen. Testelmans zelf echter, zoekt het probleem ergens anders. Zo wijt hij de klachten grotendeels aan “frustratie ingevolge [van] een schrijnend gebrek aan mensen voor steeds toenemende verantwoordelijkheden”.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft voorlopig nog niet inhoudelijk gereageerd. Wat de minister wel stelde is dat hij naar de auteurs heeft geluisterd maar dat het niet aan hem is om nu in te grijpen. Wel heeft hij Comité I gevraagd om de ADIV door te lichten. Enkel dan kunnen er volgens Vandeput “eventueel maatregelen [worden genomen]”. Verder geeft de minister aan dat hij er “niet gelukkig mee [is] dat interne post gelekt wordt”.

Amateurisme ten top

Volgens Groen weet “de hele top van ADIV […] niet van welk hout pijlen [te] maken”. Wouter De Vriendt, parlementslid voor Groen, stelt dat de problemen bij ADIV “bekend zijn”. Ook de houding van Testelmans vindt het Groene parlementslid laakbaar. “Testelmans wijt de malaise bij vooral aan personeelsgebrek en probeert elke verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Dit is amateurisme ten top. Maar het probleem gaat verder dan de persoon van generaal Testelmans. Niet alleen Testelmans, maar de hele top van de ADIV weet niet van welk hout pijlen maken”, aldus De Vriendt.

De groenen noemen het “onbegrijpelijk” dat Vandeput de malaise bij ADIV drie jaar op zijn beloop heeft gelaten. De oppositiepartij schiet echter niet alleen op de huidige minister van Defensie. “Ook zijn voorganger Pieter De Crem (CD&V) mag wel eens in de spiegel kijken”. Groen pleit bij monde van parlementslid Stefaan Van Hecke voor een volledige doorlichting van de inlichtingendienst. Enkel een onderzoek naar de brief en naar Testelmans zijn volgens hem niet de voldoende.