Alexander De Croo, vicepremier en minister van Digitale Agenda voor Open Vld, stelde in een interview met VTM NIEUWS dat het aantal werkende de “zwakke schakel” van de begroting is. Zo zouden er volgens De Croo te weinig mensen aan het werk zijn.

Eerder raakte al bekend dat de federale regering beslist had om het begrotingsevenwicht uit te stellen naar 2019. Echt makkelijk is het werk van de regering er echter niet op geworden. Zo dient de regering-Michel voor de begroting van volgend jaar op zoek te gaan naar ettelijke miljarden euro’s. Hoeveel dit bedrag precies bedraagt, daarover bestaat nog geen duidelijkheid al circuleren er momenteel bedragen rond de vijf à zes miljard euro.

Probeert Open Vld zijn arbeidshervormingen in de markt te zetten?

De laatste tijd kwamen de Vlaamse liberalen vooral in het nieuws omtrent hun voorstellen voor de arbeidsmarkt. Zo pleitte de partij eerder voor interims te laten werken op stakingsdagen en het toepassingsgebied van de wet-Major flink te reduceren. De mening van de liberalen is dan ook duidelijk: België heeft een veel te rigide arbeidsmarkt.

Het pleidooi voor hervormingen in de arbeidsmarkt sluit naadloos aan bij wat De Croo stelde omtrent de federale begroting. Zo is een begrotingsevenwicht volgens hem realistisch “als we het doen op de juiste manier”. Al gelooft hij niet dat dit zal lukken indien we niet meer mensen aan het werk krijgen. “Anders zullen we water naar de zee dragen”, aldus de vicepremier.

Dwaze omgang van de banken met digitalisering

De Croo ziet hiervoor mogelijkheden in de digitale economie. Zo gelooft hij dat deze een impuls aan de jobcreatie zou kunnen geven. Al moet er volgens de vicepremier wel “intelligenter mee [worden] omgesprongen dan bijvoorbeeld in de bankensector”.

Zo is het volgens de minister van Digitale Agenda “onaanvaardbaar dat men mensen van 55 jaar gaat betalen om thuis te blijven”. Hij noemt dit “menselijk een foute keuze” en “economisch compleet dwaas”. In sectoren zoals de bankensector waarin veel jobs verloren dreigen te gaan door de digitalisering zoekt de vicepremier de oplossing in een persoonlijk opleidingsbudget. Volgens hem stopt dingen bijleren “niet op 20 jaar wanneer je de schoolbanken verlaat”.

Ook Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open Vld) sprong recentelijk in het oog toen zijn oproep om pensioenen voor langdurig werklozen te verkleinen viraal ging op sociale media.

Werklozen die meer pensioen krijgen dan zelfstandigen? Onaanva…

Een werkloze die een hoger pensioen krijgt dan een zelfstandige? Onaanvaardbaar! Wie werkt, moet altijd meer overhouden dan wie niet werkt. Op het loonbriefje en in het pensioen. Dat is rechtvaardigheid!Deel als je het eens bent.

Publiée par Vincent Van Quickenborne sur jeudi 27 avril 2017

2 REACTIES

  1. Natuurlijk heeft A. DeCroo gelijk als hij stelt dat er te weinig mensen aan het werk zijn . Toch in de private sector, want in de openbare diensten. vooral in franstalig België zijn er teveel aan het werk, als ze er dan nog werken (meer dan veertig % van de bevolking die daar werkt, of doet alsof is betaald door de staat). Reken daarbij dat ambtenaren na hun loopbaan nog eens met de vetste pensioenen gaan lopen, die alweer mogen worden opgehoest door de al overbelaste privésector .Daar wringt het schoentje dat ervoor zorgt dat de bedrijven en personen te zwaar belast zijn. Hetgeen hun concurrentiepositie tov het buitenland en de binnenlandse koopkracht ondermijnt. Met als onontkoombaar gevolg een verminderd aanbod van jobs in die privésector.