Amerikaans Hooggerechtshof keurt belangrijkste deel reisban goed

0
1285

Het Amerikaanse Hooggerechtshof kondigt vandaag aan dat ze de meeste beperkingen op de reisban van president Donald Trump (Rep.) zal herzien. Hiermee haalt president een grote overwinning binnen. De ban is nu voor een groot stuk van kracht. Inwoners uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen kunnen niet zo maar de VS meer binnen indien ze geen banden hebben met inwoners van de Verenigde Staten. Ook vluchtelingen kunnen geweigerd worden. Daarnaast zegt het Hof te zullen luisteren naar het beroep van de president.

Het Hooggerechtshof heeft verklaard dat het in haar volgende termijn, die begint in oktober, de argumenten ten voordele van dit symbolisch belangrijke dossier zal aanhoren. Daardoor laat ze delen van de ban die verzocht werden toegelaten te worden in werking treden terwijl de juridische strijd voort zal gaan. Het Hof zegt dat de ban zal gelden “rekening houdend met buitenlanders die geen bona fide relatie hebben met een persoon of entiteit in de VS”.

Het Hooggerechtshof liet wel enkele beperkingen in plaats, maar enkel aangaande de aanklagers tegen de ban zelf en anderen in gelijkaardige (streng bepaalde) omstandigheden. Dit betekent dat enkel mensen in de VS die een relatie hebben met buitenlanders en wiens rechten geschonden kunnen worden indien zij het land niet binnen mogen door de ban getroffen kunnen worden.

Het Hof zei dan ook dat de beperkingen die door de lagere rechtbanken ingeroepen werden veel te breed waren. Mensen die geen band hebben met het land hebben niet zomaar het recht om het land binnen te mogen: “Zo de toegang voor een buitenlander belemmeren schendt geen rechten van een Amerikaanse partij omwille van een relatie met die buitenlander”. Het Hof zei ook dat een ban van 120 dagen op alle vluchtelingen die het land binnen willen op dezelfde gronden van kracht kan gaan. Drie rechters gaven mee dat ze de vraag van Trump in zijn volledigheid zouden hebben goedgekeurd.

Herbevestiging presidentiële macht

De beslissing herbevestigd de presidentiële macht inzake nationale veiligheid. Volgens de rechters heeft de overheid “compelling need to provide for the nation’s security“: moet ze dus voor de nationale veiligheid zorgen. Dit bevat de mogelijkheid om de grenzen te sluiten indien de mogelijke dreiging dit vereist.

De zaak is de eerste grote uitdaging voor president Trump aan het Hooggerechtshof, waar hij het conservatieve evenwicht herstelde met de benoeming van Neil Gorsuch. Het Hof telt vijf rechters die benoemd zijn door de Republikeinen en vier door de Democraten. Minstens vijf stemmen waren nodig om de ban deels te laten passeren en vier waren nodig om het beroep te willen horen.

Afbeelding: SCEPTR. Bronnenmateriaal: Georgetown University. De benoeming van Gorsuch kan de balans tussen links en rechts in het Hooggerechtshof doen overhellen.
Afbeelding: SCEPTR. Bronnenmateriaal: Georgetown University. De benoeming van Gorsuch kan de balans tussen links en rechts in het Hooggerechtshof doen overhellen.

Het Hooggerechtshof is traditioneel weigerachtig om tussen te komen in dergelijke zaken, tenzij lagere rechtbanken verdeeld zijn over een zaak. Hier waren de lagere rechtbanken echter akkoord om de reisban tegen te houden, hoewel ze dit deden op basis van verschillende juridische gronden.

Het ‘4th Circuit’ zei dat de ban moslims discrimineerde, het ‘9th Circuit’ zei dat de ban in overtreding was met de immigratiewetgeving. De rechters van de lagere rechtbanken, die allen benoemd werden door Democraten, zeiden dat hoewel de president brede macht heeft om te controleren wie het land binnen mag, er wel beperkingen op die macht staan. Het Hof van Hawaï ging het verst en betwistte zelf het aantal vluchtelingen die de president binnen zou mogen laten. De regering-Trump zei dat het 4th circuit onzekerheid creëerde over de macht om terreur te bestrijden terwijl het 9th circuit de overheid zou tegenhouden om haar grenzen te bewaken.

Very grateful for the 9-O decision from the U. S. Supreme Court. We must keep America SAFE!Full statement: whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/26/statement-president-donald-j-trump

Publiée par Donald J. Trump sur lundi 26 juin 2017