Het Department of Homeland Security (DHS) gaf vrijdag de cijfers vrij over legale migratie naar de Verenigde Staten. In die cijfers valt de sterke terugval van vluchtelingen op. Onder leiding van President Donald Trump (Rep.) wordt maar de helft toegelaten in vergelijking met de laatste paar maanden onder oud-president Barack Obama (Dem.). 

Volgens de inlichtingendienst zouden de laatste drie maanden 13.000 vluchtelingen in de VS toegelaten zijn. Tijdens de laatste drie maanden van de regeerperiode van Obama was dat nog meer dan 25.000. Wel dient gezegd te worden dat vlak na de verkiezingsoverwinning van Trump de toenmalige president extra veel vluchtelingen opnam.

Migratieban

Twee derde van de vluchtelingen die de VS binnen mochten kwamen van Syrië, Somalië, Irak, de Democratische Republiek Congo en Birma. Opvallend hierbij is dat Syrië en Somalië landen zijn die op de gepoogde reisban van Trump staan en Irak in de eerste versie ervan stond. Inzake de laatste versie van de reisban wacht men nog op een uitspraak van het Hooggerechtshof.

Sindsdien is president Trump stil over de immigratieban, volgens analisten om deze niet te veel in gevaar te brengen. Toch wees Trump er bij de aanslagen in Londen er op Twitter nog eens op dat de ban zeker nodig is om de veiligheid van het land te verzekeren. Indien de reisban al was goedgekeurd, dan was het aantal vluchtelingen uit Syrië en Somalië een heel pak lager geweest.

Trump is altijd een tegenstander geweest om veel vluchtelingen het land binnen te laten, onder meer omdat er zich onder de vluchtelingen heel wat terroristen kunnen schuilen. Trump wil daarom dat het aantal toegelaten vluchtelingen in de VS maximaal 50.000 mensen bedraagt. Ter vergelijking: België, dat dertig keer minder inwoners heeft liet in 2016 15.500 vluchtelingen toe. In 2015 werden in België 44.760 asielaanvragen geregistreerd.

Legale migratie blijft hoog

Het aantal naturalisaties neemt ook fel af. In 2017 werden in de VS 106.000 vreemdelingen genaturaliseerd in het eerste kwartaal van het jaar en 159.000 in het tweede kwartaal. Dit is een daling van respectievelijk 32 procent en 11 procent ten opzichte van vorig jaar.

Verder blijkt ook dat, net zoals beloofd werd tijdens de verkiezingen, dat legale migratie wel nog kan. Vorig jaar werden er immers aan 289.000 legale migranten een statuut van ‘legale permanente resident’ gegeven. 40 procent hiervan kwam uit zes landen, met name Mexico, China, India, Cuba, de Dominicaanse Republiek en de Filipijnen. Dezelfde landen stonden vorig jaar ook aan de top van de lijst.