Philippe Close (PS), de nieuwe aanstaande burgemeester van Brussel, heeft gelogen over zijn mandaten in 2015. Dit ondanks de wettelijke verplichting hierover. Naast de 21 mandaten die wel werden aangegeven, bezette Close ook nog eens zeven posten bij verschillende VZW’s. Dat brengt Bruzz.

Ondanks dat Philippe Close (PS) aan de macht kwam omwille van de zweem van corruptie en belangenvermenging rond de vorige burgemeester Yvan Mayeur (PS) en het Samusocialschandaal, heeft Mayeurs opvolger Close niet de volledige waarheid verkondigd rond zijn mandaten.

21+7

Close was tot nu toe de Brussels schepen van Financiën, personeelszaken en toerisme en fractieleider in het Brusselse parlement. Daarnaast is Close ook onder meer voorzitter van Brussels Expo VZW, MAD Brussels, bestuursvoorzitter bij Brussels Mayor Events en bestuurder bij Ethias. Juridisch gezien is dit alles niet per se een probleem, ook al omdat veel van die mandaten gerelateerd zijn aan de bevoegdheden van schepen in Brussel.

Maar naast deze reeds bekende postjes, zijn nu ook zeven andere mandaten ontbloot bij een serie van Brusselse VZW’s. Close gaf deze mandaten niet aan bij het Rekenhof, hetgeen nochtans wel wordt voorgeschreven door de wet.

De niet-aangegeven mandaten in kwestie zijn de volgende:

 1. Voorzitter van VZW L’Eglantine: een vrijzinnig-socialistisch culturele vereniging verworven via oud-burgemeester Freddy Thielemans (PS).
 2. Bestuurder bij de VZW FACERE: een opvangcentrum in Anderlecht voor gehandicapten.
 3. Bestuurder bij een eerste subvereniging van het CSD. De ‘Centrale de Soins et de Services à Domicile’ organiseert thuiszorg en heeft meer dan 350 werknemers.
 4. Bestuurder bij een tweede subvereniging van de CSD.
 5. Bestuurder bij een derde subvereniging van de CSD.
 6. Bestuurder bij GEFEBRU (‘Gestion et Financement de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste’).
 7. Bestuurder bij FONSOC (‘Fondation socialiste d’Information et de Gestion’).

Pikant detail, GEFEBRU en FONSOC zijn twee interne PS-compartimenten die de geldstromen beheren van de Brusselse en nationale PS. Uit een van de subverenigingen van de CSD stapte Close vorig jaar wel reeds op.

Niet-bezoldigd wel illegaal

“Het klopt dat die mandaten in 2015 niet zijn aangegeven, maar het gaat om verenigingen met een sociaal oogmerk”, laat een woordvoerder van Close weten aan BRUZZ. Uit de statuten van de bovenstaande VZW’s blijkt dat bestuurders geen vergoeding krijgen, dus de niet-aangegeven postjes van Close waren normaliter onbetaald. Maar “door geen compleet overzicht van zijn mandaten aan te geven bij het Rekenhof, respecteert Philippe Close de wetten rond transparantie niet, die als doel hebben belangenconflicten te vermijden”, vertelt Christophe Van Gheluwe van Cumuleo. En dat is vervelend want gans de aanstelling van Close moest rond “volledige transparantie” draaien.

Thans zijn wel nog geen bewijzen gevonden van belangenconflicten rond de niet-aangegeven mandaten waarbij Close dan bijvoorbeeld in de hoedanigheid van schepen een subsidie zou gegeven hebben aan een vzw die hij zelf mee bestuurt.

Close kwam vorig jaar wel nog in opspraak inzake zijn ambt bij Brussels Expo. Dit omdat in november 2016 werd beslist dat Brussels Expo het Koninklijk Circus – een grote concertzaal in hartje Brussel – mocht uitbaten. Philippe Close was toen echter naast voorzitter van Brussels Expo dus ook schepen in het Brusselse stadsbestuur, dat de beslissing nam. Het Antwerpse Sportpaleis en de Botanique die naast de concessie grepen, dienden toen klacht bij de Raad van State in omdat de selectie naar eigen zeggen zeer vreemd verliep. Die klacht werd echter verworpen.

3 REACTIES

 1. Heeft de PS überhaupt nog ièmand die integer is??? Gelieve dringend te kandideren aub.

  Als deze autodestructie nog lang duurt, kunnen we de PS enkel nog in het museum zien… in de zaal van de rariteiten.

 2. Geen we verpolitiseerde bedrijven als Samusocial nog langer de toelating geven om vriendjes laten graaien uit sociale fondsen?

  #verpolitisering

 3. Is dat modern bestuur, de ene gangster vervangen door een andere ? Nee meneer dat is politiek op z’n belgisch .

Comments are closed.