Gisteren werd er op de ‘superministerraad’ beslist om twee nieuwe gesloten centra te bouwen. Een van deze zal geconstrueerd worden in Zandvliet en moet plaats bieden aan 144 uitgewezen illegalen met een crimineel verleden. Dat bericht de Gazet van Antwerpen.

Vorig jaar werden er in België 1.595 criminele illegalen vanuit de gevangenis het land uitgezet. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), heeft de ambitie om dit cijfer in 2017 te overtreffen. Ondanks dat gesloten centra hier in een grote rol kunnen spelen, leert het verleden dat de omwonenden niet altijd even opgetogen reageren op een nieuw centrum.

“Inwoners Zandvliet moeten niet panikeren”

Volgens staatssecretaris Franken, zal de bouw van het nieuwe centrum niet al te veel problemen opleveren. Zo is het centrum in Zandvliet – dit in tegenstelling tot de centra waartegen eerder protest rees – een gesloten centrum. Daarnaast komt het centrum naast de A12 tegen de Nederlandse grens, waar geen bewoning is.

Hieromtrent geeft Francken nog het voorbeeld van de Leuvense gevangenissen: “Het leven verloopt daar toch perfect vredig, niet?”. Een ander pluspunt is dat met het centrum in Zandvliet tientallen jobs worden gecreëerd. Hiervoor zal een diploma secundair onderwijs volstaan, wat volgens de staatssecretaris een extra troef is.

Niet iedereen onverdeeld gelukkig in Antwerpen

Ondanks de garanties van staatssecretaris Francken, is niet iedereen in Antwerpen onverdeeld gelukkig. Zo heeft districtsschepen Marcel Bartholomeeussen (sp.a) kritiek op de gang van zaken. “Niemand van het districtsbestuur was op de hoogte. Zo’n centrum moet ergens komen, maar beslissen over de hoofden van iedereen vind ik niet kunnen”, aldus Bartholomeeussen.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), is dan weer wel in zijn nopjes. Volgens de De Wever was de vraag naar een gesloten centrum in Antwerpen al een prioriteit onder het bestuur van Patrick Janssens (sp.a). De Wever is dan ook opgetogen dat hij in zijn verzuchtingen een luisterend oor vond bij partijgenoot Theo Francken.

Het gebrek aan een gesloten centrum bemoeilijkt volgens de Antwerpse burgemeester immers politieacties. Zo moet steeds vooraf worden gekeken of er nog wel voldoende plaats is in de gesloten opvangcentra.“Dat is niet gemakkelijk, zeker niet in een grootstad als Antwerpen”, aldus De Wever.

De komst van het centrum in Zandvliet moet hier volgens De Wever dan ook wat aan veranderen. Zo hoopt hij dat het de stad de nodige ruimte verschaft om doelgerichter illegale criminelen uit het straatbeeld te laten verwijderen. Dit komt volgens de burgemeester “de veiligheid en leefbaarheid van onze stad ten goede.”

Tevreden Francken

Ook Francken was na de afloop van de ‘superministerraad’ een tevreden man. De staatssecretaris was vooral verheugd over het feit dat zijn ‘Masterplan Gesloten Centra’ na een aan jaar werk en gelobby werd goedgekeurd. De opzet van Francken is om het aantal plaatsten in de gesloten centra bijna te verdubbelen. Zo zou er al een capaciteitstoename plaatsvinden van 600 plaatsten vandaag, naar 1.066 in 2020.

Deze capaciteitstoename zal op twee manieren worden gerealiseerd. Enerzijds zullen de bestaande gesloten centra in Merksplas, Steenokkerzeel, Brugge en Vottem worden uitgebreid, terwijl er anderzijds twee nieuwe worden opgericht. Zo worden er nieuwe plaatsen voorzien in Steenokkerzeel (53), Merksplas (13) en Holsbeek (50 plaatsen voor vrouwen).

Jumet en Zandvliet krijgen daarentegen een nieuw gesloten centrum. In Jumet zou het gaan om 200 plaatsen, terwijl er dus in Zandvliet 144 plaatsten worden gecreëerd. Verder geeft de staatssecretaris nog aan dat hij in Merksplas zal “inbreiden”. Daar komt volgens Franken een aparte vleugel met 13 plaatsen voor de moeilijke gevallen.

Het belang van dergelijke centra valt voor een degelijk migratiebeleid nauwelijks te onderschatten volgens de staatssecretaris. Deze zijn namelijk van groot belang om de regeringspolitiek van gedwongen terugkeer uit te voeren. Volgens de staatssecretaris zijn “er […] nog te veel mensen die een bevel om het grondgebied te verlaten gewoon naast zich neerleggen. Voor sommigen lijkt het maar een vodje papier.”.