Samusocial, dat is de Brusselse VZW die hulp voorziet aan Brusselse daklozen met innige PS-banden, betaalde in 2016 59.920 euro aan zitpenningen. Wie een bestuursvergadering bijwoonde kreeg bruto 140 euro per zitting. Dat blijkt uit het antwoord van bevoegd minister Céline Fremault (cdH) na een parlementaire vraag van Alain Maron (Ecolo) in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Dat brengen Bruzz en RTBF.

Maron vroeg aan Brussels minister van Bijstand aan Personen Fremault of de bestuursleden en het directiecomité van Samusocial zitpenningen krijgen voor het bijwonen van vergaderingen. Dat blijkt het geval te zijn, zo meldt ook de Franstalige gemeenschapsomroep RTBF. Het gaat om 140 euro bruto per vergadering. Het totale bedrag dat hieraan werd uitgegeven was in 2015 56.000 euro. In 2016 ging het al om 59.920 euro.

Samusocial rekent

Samusocial is een VZW die actief is in Brussel en sociale noodhulp verschaft. Het gaat dan vaak over onderdak, medische zorg, begeleiding en dergelijke meer voor daklozen. Maar de Brusselse VZW heeft sterke politieke banden. En die banden gecombineerd met de uitgavepost van zitpenningen roepen vragen op bij de groene oppositie.

“In het merendeel van de VZW’s in de sector, oefenen de bestuursleden hun mandaat gratis uit. […] De bestuursleden bij Samusocial zouden niet vergoed moeten worden. Voor het merendeel zijn het socialistische mandatarissen, of mensen die in andere VZW’s werken en dus al in zekere zin vergoed worden voor het bijwonen van de vergaderingen”, vertelt Maron aan RTBF. En nog: “De vergoedingen zijn deels ook choquerend, omdat we toch over een sector spreken die voortdurend met tekorten aan middelen kampt.”

Maron deed ook een kleine rekensom en vraagt zich af hoe men aan dat precieze bedrag van 60.000 euro komt. Maron gaat uit van twaalf vergaderingen per jaar voor de Raad van Bestuur en vierentwintig voor het Dagelijks Bestuur. Hij telt hierbij slechts een bedrag bijeen van 23.520 euro. Wie een bezoek brengt aan goededoelen.be, een site die activiteiten bijhoudt van VZW’s, komt te weten dat de Raad van Bestuur zelfs slechts zes keer per jaar bijeenkomt.

De cirkel van Pascale Peraïta

De Brusselse OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS) is sinds 2014 bestuurder bij Samusocial. Dat is Peraïta’s voormalige werkgever. De Brusselse socialiste moest in 2013 ontslag nemen als directrice bij de VZW, nadat een hele hetze was ontstaan over de omvang van haar salaris. Dat bedroeg met alles erop en eraan meer dan 200.000 euro. Ter vergelijking, de lonen voor topambtenaren in de Brusselse administratie liepen dat jaar op tot 140.000 euro. Groen noemde de verdienste toen “wraakroepend”. Een paar dagen later bleek Peraïta ook nog eens te wonen in een eigendom van het OCMW. Weliswaar ging het niet om een sociale woning en werd het pand aan marktprijs verhuurd.

Maar na de heisa en haar ontslag werd Peraïta verkozen tot voorzitster van het OCMW van Brussel-Stad. In die hoedanigheid zetelt deze dus in de Raad van Bestuur van Samusocial, net als de andere Brusselse OCMW-voorzitters. Ook Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) is bezoldigd bestuurder bij de VZW. De ironie van het lot wil nu dat de PS-politica opnieuw betrokken is in een polemiek over de uitgaven van de VZW.

2 REACTIES