De laatste jaren wordt in België voornamelijk door de lokale politie steeds meer gebruik gemaakt van ‘ANPR’-camera’s voor de handhaving van de veiligheid op de weg en het bestrijden van mobiele criminele bendes. In 2012 werden ongeveer 260 flitscamera’s door lokale politiezones ingezet, sinds 2015 al ongeveer 530. In eerste instantie zou men dus kunnen spreken van een simpele verdubbeling in aantal over het hele land, al bleek na analyse door Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas dat de vork ietwat anders in de steel zit.

De ‘Automatic Number Plate Recognition’-camera’s maken gebruik van een techniek, waarmee ze in staat zijn door optische tekenherkenning kenplaten te kunnen lezen op voertuigen. Hoewel het totale aantal camera’s in 2015 rond de 530 lag, merkte Pas uit cijfers uitgegeven door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) echter op dat deze niet bepaald evenredig over de regio’s verdeeld zijn.

Pak meer camera’s in het noorden

Zo hadden Vlaamse politiezones wel 502 van de betreffende flitscamera’s in gebruik, terwijl er in Wallonië dat jaar slechts twaalf en dertien in Brussel ingezet werden. Over de zaak verklaarde Pas: “… in Vlaanderen investeert men massaal in nieuwe technologie om verkeersovertredingen aan te pakken en zo het verkeer veiliger te maken en om fraude en rondtrekkende criminele bendes te klissen; in Wallonië steekt men daar bij wijze van spreken geen euro in. Dit heeft natuurlijk ook financiële implicaties. In Vlaanderen, worden massaal boetes uitgeschreven en mag de Vlaming betalen; in Wallonië gebeurt dat amper.”

Daarnaast blijkt uit het antwoord op Pas’ vraag dat de federale overheid ook in de nabije toekomst nog meer wil investeren in de betreffende camera’s, hoewel ‘verkeer’ sinds de laatste staatshervorming van 2011 meer en meer een regionale bevoegdheid is geworden. Echter zouden dus ongeveer 1.000 flitscamera’s geplaatst worden op 250 sites, gespreid over noord én zuid. Een site is de dwarsdoorsnede van een autosnelweg in een richting. Alle provinciale eenheden van de wegpolitie zouden ook elk één mobiele camera toegewezen krijgen.

Pas verklaarde over deze beslissing: “Ook dat is weer typisch Belgisch. Wallonië investeert niet op lokaal gebied en dus neemt de federale overheid het dan maar op zich om dat met federaal geld te doen. Het klassieke verhaal dus: de Vlaming betaalt dubbel: eenmaal op lokaal niveau en nog eens op federaal niveau. De Walen van hun kant teren enkel op wat er federaal gebeurt, dat zoals bekend hoofdzakelijk door Vlaanderen wordt gefinancierd.”