Het Vaticaan is een onderzoek gestart naar de visietekst en euthanasiepraktijken van de psychiatrische instellingen van de Belgische Broeders van Liefde. De Broeders zetten eind april het licht op groen voor euthanasie. Het onderzoek is gestart na een klacht van de Vlaming René Stockman die de overste is van de wereldwijde congregatie van dezelfde orde in Rome. Dat bericht Catholic News Service.

Er werd reeds eerder bericht dat er een serieuze breuk was ontstaan tussen Rome en de Belgische Raad van Bestuur voor de congregatie van de Broeders van Liefde. Nu komt er, zoals verwacht, een onderzoek naar de visietekst die door de Belgische raad van bestuur werd goedgekeurd. Wat er opvallend is aan het nieuws uit Rome is de wijze waarop dit onderzoek zal gevoerd worden.

Het onderzoek zal rechtstreeks onder de hoede van Kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris voor het Vaticaan, vallen. De kardinaal-staatssecretaris is niet de eerste de beste geestelijke maar na de Paus de hoogste bestuurder van de interne aangelegenheden binnen de Kerk. De reactie van het Vaticaan op de klacht is dus snel en daadkrachtig, hetgeen aangeeft dat de Heilige Stoel hier geen gras over zal laten groeien.

De concrete stappen

De klacht is zowel overgebracht aan het Vaticaan als aan de Belgische bisschoppen. Het Vaticaan heeft nu aangegeven om kort op de bal te willen spelen door reeds binnen de drie weken na het uitbreken van het nieuws een onderzoek te zullen instellen. In eerste instantie zal nu informatie verzameld worden rond de zaak. René Stockman zal de nodige informatie moeten aanbrengen bij de kardinaal-staatssecretaris en ‘de congregatie van de Instituten van het Gewijd Leven en de gemeenschappen van Apostolisch Leven’.

Vervolgens zal een onderzoek plaatsvinden binnen de vooraf aangegeven congregatie die tot slot in gesprek zal gaan met de Belgische Broeders van Liefde. De rest van de procedure hangt af van de aard van de bevindingen alsook de gesprekken tussen de Broeders en Rome. De Belgische Bisschoppen hebben nog niet gereageerd maar zouden dat normaal gezien moeten doen via de Belgische Bisschoppenconferentie.

Op Radio 1 liet Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, weten dat het nieuwe beleid van de Broeders in België niet zomaar zal aangepast worden, onderzoek door het Vaticaan of niet.

De Broeders van wat precies?

De Broeders van Liefde werden in 1807 opgericht te Gent onder Pater Peter J. Triest. De oprichting van de congregatie was geïnspireerd op de spiritualiteit van Vincentius a Paulo. Deze spiritualiteit legde zich toe op caritatieve werken en zorgde ervoor dat het Broederschap zich ging bezighouden met de zwakkere ouderen in de samenleving alsook de mentale zieken. Ze deden dit in een periode waarin de staat nog niet instond voor de gezondheidszorg. Ze werden expert in dit vakgebied en verspreidden zich snel over dertig verschillende landen. Vandaag is het Broederschap de belangrijkste instelling in de geestelijke gezondheidszorg van België.

De Broeders verzorgen jaarlijks 5.000 patiënten en zijn ook actief in scholen. De Belgische Broeders van Liefde hebben 12.000 actieve medewerkers in ons land. Eén van de missiedoelen van het Broederschap is in lijn met het magisterium, het leergezag van de Kerk, namelijk de radicale gelijkwaardigheid en heiligheid van alle vormen van menselijk leven waarborgen.

Het is in deze context dat René Stockman de volgende uitspraak deed: “Ik wacht op een duidelijk antwoord van de Kerk en de aanpassing van de visietekst. Ik zou het ongewenst vinden dat we ons moeten terugtrekken van onze verantwoordelijkheid in het domein van mentale gezondheidszorg op een plaats waar we 200 jaar geleden zo zorgvuldig begonnen zijn.”