Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil extra maatregelen treffen die kindermisbruik beter moeten aanpakken. Het gaat onder meer om een ‘kind-check’: een geheel van afspraken en checklijsten zodat mensen in het veld de juiste stappen kunnen ondernemen bij alarmerende signalen. Dat brengt Belga.

Kindermisbruik en verwaarlozing zijn misdrijven die te maken hebben met een groot ‘dark number’: heel wat van deze criminaliteit wordt niet geregistreerd, laat staan aangepakt. Dit is vaak eigen aan de context van deze misdrijven die veelal door bekenden/familie worden uitgevoerd. Met de kind-check wil Vandeurzen dit ‘dark number’ verkleinen en meer kinderen tijdig helpen.

Kind-check

Wat de christendemocratische minister precies wil realiseren is een geheel van afspraken en stappen. Deze worden concreet vertaald in zaken als vragenlijsten over het welzijn en de veiligheid van kinderen, het functioneren van de ouders enzoverder. Ook overzichtelijke posters met een vereenvoudigde weergave van de stappen en online ondersteuning behoren tot het plan.

“De kind-check moet worden ingezet in meerdere hulp- en dienstverlenende sectoren waar een alertheid voor verontrustende situaties bij kinderen van belang is. De professional die twijfelt of verontrust is, moet kunnen terugvallen op een kind-check om een mogelijk voorkomen van misbruik of geweld bij de juiste diensten op te nemen”, verduidelijkt Vandeurzen.

Het plan komt er na inspiratie uit Nederland, waar deze procedure al langer de regel is. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal nog dit jaar de kind-check implementeren en aanpassen aan de Vlaamse context. Het zal hiervoor 150.000 euro van de Vlaamse overheid verkrijgen. De Vlaamse regering keurde vorige week nog een extra toelage van 500.000 euro voor vertrouwenscentra van kindermishandeling goed.

1712

Hiernaast evalueert men ook de hulplijn 1712, waar mensen kindermisbruik kunnen melden. “1712 moeten we als hét aanspreekpunt voor de burger met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling verder verankeren, op basis van de resultaten van de evaluatie deze maand, nemen we gerichte initiatieven om de bereikbaar- en bekendheid nog te verhogen”, aldus nog de CD&V-minister.

In 2015 werden 14.600 meldingen gemaakt van kindermishandeling bij de vertrouwenscentra van Kind & Gezin (8.600) en het Franstalige ONE (6.000) of ongeveer 40 per dag. Experts schatten dat dit cijfer veel lager is dan het werkelijke voorkomen van kindermisbruik.

Wie kindermisbruik te melden heeft kan steeds anoniem terecht op het gratis telefoonnummer 1712 of kan mailen door hier te klikken.