De ambtenarenvakbonden voeren vandaag vanaf 7 uur ‘s morgens actie aan de thuiszetel van de FOD financiën. Verschillende ambtenaren zijn namelijk misnoegd over de besparingen op hun vergoedingen. Deze zouden volgens de bonden “controles ontmoedigen”. Dat bericht Belga.

Gelet op het ‘tax administration rapport’ van de OESO, kan er gesteld worden dat in 2015 één op de 440 Belgen voor de belastingdienst werkte. Vandaag echter, protesteren de ambtenarenvakbonden tegen twee ‘problemen’. Zo kaarten zij het niet meer terugbetalen van bepaalde vergoedingen aan en de reductie van het aantal jobs.

Financiën in “staat van ontbinding”?

Volgens Marc Nijs, secretaris van ACV Openbare Diensten, is de FOD Financiën “in staat van ontbinding”. Zo laat hij in een persbericht weten dat “er […] onvoldoende personeel [is] om de opgedragen taken te vervullen”. De cijfers die hij noemt spreken over een reductie van 4.000 plaatsen in de periode 2010-2016. Drieduizend reducties vonden volgens de vakbondsman plaats bij de controle Directe Belastingen en BTW.

Verder kaart Nijs ook de demotivering van de ambtenaren aan. Dit zou volgens hem veroorzaakt worden door een “gebrek aan examens – en dus promotiekansen – en een totaal willekeurig overplaatsingssysteem”. Hij ziet hierin een groot verschil met vroeger. Toen slaagde Financiën er nog in om “jonge dynamische krachten te rekruteren”. Volgens hem zien “heel veel hoogopgeleide, jonge en dynamische krachten […] het nu echter niet meer zitten”.

Besparingen op vergoedingen

Een ander hekel punt dat Nijs noemt, zijn de besparingen op een hele reeks aan vergoedingen. Vooral het afschaffen van de verblijfsvergoeding zit de secretaris hoog. “Wie nu een opdracht uitvoert op minder dan 25 kilometer van zijn standplaats krijgt zijn 10 euro vergoeding niet meer. Maar wie op een dure parkeerplaats moet staan, had zelfs aan die 10 euro niet genoeg.”

Nijs ziet hierin een doelbewuste actie. Zo wil volgens hem de FOD Financiën het “onderzoek van fiscale ambtenaren ter plaatse […] ontmoedigen. De kwaliteit van de controle gaat zo verder achteruit, goed nieuws dus voor fraudeurs”. Volgens hem komt “de overheid zelf […] in de pers om een mooi beeld op te hangen van zichzelf. De waarheid is dat ondanks de goede wil van het personeel, het mechanisme mank loopt, de fraudeurs hun gangen gaan, en de loontrekkers het gelag betalen”.