Voor het laatst staan Vlaams parlementslid Bruno Tobback en oud-voorzitter (sp.a) en zijn vader afscheidnemend burgemeester Louis Tobback (sp.a.) samen op de Leuvense kieslijst. Dat maakte de lijsttrekker van de sp.a Leuven, Mohamed Ridouani, vandaag bekend. Zo bericht Belga.

Ondanks dat de volgende gemeenteraadsverkiezingen pas doorgaan op 14 oktober 2018, zijn de heel wat Vlaamse partijen al druk in de weer met de samenstelling van hun kieslijsten, zo ook de socialisten. Vandaag maakte deze tijdens een persconferentie bekend met welke lijst zij hun leiderschap in Leuven gaan verdedigen. Zo stelde Vlaams Belang Antwerpen al in januari haar lijst voor en duwden de N-VA en CD&V respectievelijke Elke Sleurs en Mieke Van Hecke naar voor in Gent.

Jonge sp.a-lijst

De socialisten kiezen – ondanks het vertrek van politiek zwaargewicht Louis Tobback- voor een jongere lijst. Mohamed Ridouani, lijsttrekker en huidig schepen van van Leefmilieu, Onderwijs en Economie telt zo bijvoorbeeld 37 levensjaren. Verder worden plaats twee en zes ingenomen door respectievelijk Bieke Verlinden (33 jaar) en huidig schepen van sociale zaken en Lalynn Wadera (32 jaar).

Bruno Tobback, Vlaams parlementslid en tevens zoon van afscheidnemend burgemeester Luis Tobback, neemt de derde plaats in. Burgemeester Louis Tobback ambieert geen verkiesbare plaats meer en komt op als lijstduwer. Hierdoor zijn deze gemeenteraadsverkiezingen de laatste dat vader en zoon samen opkomen.

Verlaat Tobback het Vlaams parlement?

Sinds het sp.a-congres in juni 2016 hanteren de socialisten een cumulverbod waarbij de combinatie tussen een schepenambt en een stekje in het parlement verboden zijn. De vraag die zich dan ook stelt is: wat gaat Bruno Tobback doen? Zal hij het parlement verlaten om een mogelijk schepenambt te kunnen uitoefen?

Tobback zelf spreekt er zich nog niet over uit. Liever wacht hij de samenstelling van de lijsten voor de volgende parlementaire verkiezingen af. Wat wel alleszins vaststaat is dat hij -indien hij verkozen wordt – zal zetelen als gemeenteraadslid. Dit was voordien niet mogelijk omdat zijn vader burgemeester was en aldus de gemeenteraad voorzat.

De socialisten geven aan dat zij meer willen inzetten op de creatie van groene ruimte en plaats voor voetgangers en fietsers. Een ander belangrijk punt voor de Leuvense sp.a is de verdere ontwikkeling van MindGate. Deze samenwerking van kennisinstellingen, bedrijven en organisaties, dient Leuven meer economisch en digitaal te ontwikkelen. Verder laten de socialisten hun klassieke punten zoals meer betaalbare voorzieningen, cultuur en ouderenzorg niet vallen.