Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaf een lezing voor een 600-tal studenten georganiseerd door het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV). De lezing ging door in een auditorium van Universiteit Gent en werd een tiental keer verstoord door extreemlinkse activisten. 

Een gevuld auditorium.
Foto: SCEPTR. Een goed gevuld auditorium.

Wie op het Sint-Pietersplein te Gent richting het auditorium wandelde waar de lezing doorging kon er niet naast kijken. De faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent was omgebouwd tot een versterkte burcht. Een zestigtal politiemensen waren aanwezig, de permanentiedienst van de universiteit stond paraat en een vijftigtal vrijwillige stewards opgetrommeld door het KVHV op Facebook zorgden voor de rust aan de balie waar de inschrijvingen gecontroleerd werden.

Alles werd in het werk gesteld om een scenario zoals aan de Vrije Universiteit Brussel te vermijden. Daar werd de lezing van Francken afgelast omdat extreem-linkse actievoerders de toegang tot het auditorium versperden. “We hebben op voorhand alles grondig overlegd met de politie, de universiteit en onze vrijwilligers om er voor te zorgen dat de lezing zeker kon plaatsvinden”, zegt praeses van KVHV-Gent Bernard Depourcq aan SCEPTR. En nog: “Vrije meningsuiting mag niet in het gedrang komen”.

Toen enkele bekende extreem-linkse actievoerders de zaal trachten te betreden waarschuwde de organisatie het veiligheidspersoneel van de UGent. Dezelfde actievoerders in kwestie hadden de lezing van het Vlaams Rechtsgenootschap Gent enkele weken voordien ook al verstoord.

Welkom

Alvorens de lezing aan te vatten maakte staatssecretaris Francken het aanwezige publiek duidelijk dat journalisten welkom waren. “Gewoonlijk vraag ik of er journalisten zijn in de zaal. Er zijn enkele journalisten waar wij als partij in het verleden wat problemen mee hebben gehad”, legde Francken uit. “Ik ga dat deze keer niet vragen”, verwees Francken naar de polemiek die ontstond toen het linkse medium De Wereld Morgen hem er valselijk van beschuldigde journalisten te weren van lezingen.

De lezing van Francken bestond uit vier thema’s. Eerst werd de asielcrisis besproken, vervolgens werd het gevoelige debat rond terreur en radicalisering aangesneden en het lijstje werd afgesloten met het debat rond de dubbele nationaliteit en terugkeer.

Over dat laatste plaatse Francken vorige week nog nieuwe cijfers op zijn website. In april werden 130 criminelen vanuit de gevangenis teruggestuurd naar hun thuisland. Francken streeft er naar om deze cijfers nog op te krikken maar benadrukt de noodzaak van ‘laisser-passer’-akkoorden. Dit zijn akkoorden waarbij landen aan België een fiat geven om criminelen terug te sturen. Een regeringstrio van minister Vandeput, minister Jambon en staatssecretaris Francken sloot onlangs nog zo’n akkoord met Irak en de Koerdische regio.

Over de dubbele nationaliteit stelde Francken zich de vraag of het wel goed is dat velen van de derde generatie Turkse Belgen dienstplicht lopen in Turkije. “Loopt dat wel goed? Hoe zit het met de loyaliteit?”, aldus Francken.

80% van de asielzoekers zijn alleenstaande, jonge mannen.

Over de asielcrisis zelf deed de populaire staatssecretaris enkele opvallende uitspraken. “In de media zien we voortdurend Syrische gezinnen. Maar wat zien we in de realiteit? De meeste mensen die nu toekomen zijn helemaal geen Syriërs, dat zijn geen vrouwen en geen kinderen”, legt Francken uit aan de aanwezige studenten. “80% van de asielzoekers zijn alleenstaande mannen van tussen de 16 en de 36. Waar zijn die kinderen? Waar zijn die vrouwen?”.

Linkse actievoerder leest getuigenis over asielzoekers voor.
Foto: SCEPTR. Linkse actievoerder leest getuigenis over asielzoekers voor.

Respect

De lezing werd tot vervelens toe gestoord door linkse activisten die zich hadden verspreid in het publiek. Een voor een sprongen ze recht en lazen ze getuigenissen af van asielzoekers. Na herhaaldelijke aanmaningen van het organiserende KVHV-Gent om de sereniteit te bewaren raakte het geduld van de aanwezige studenten op. Bij de zoveelste onderbreking van de lezing scandeerden de aanwezige rechtse studenten “linkse ratten, rolt uw matten” en “links gespuis, ga naar huis”.

“U hebt geen enkel respect voor de democratie”, zei Theo Francken tegen een van de verstoorders van de lezing. De staatssecretaris kreeg een overtuigend applaus maar de linkse actievoerders weken niet af van hun schema en bleven de lezing tot het einde verstoren. “Dit zouden extreemrechtse of rechtse studenten maar eens moeten proberen te doen. Maar extreemlinks mag alles!” zei de staatssecretaris tegen een van de demonstranten. Het werd onthaald op luid applaus.


Het veiligheidspersoneel van de UGent greep pas in toen enkele rechtse studenten genoeg gekregen hadden van de stoorzenders en hun papieren begonnen af te nemen.Bij afloop gingen alle studenten zonder incidenten huiswaarts. Theo Francken bedankte de studenten en politie via Twitter.

6 REACTIES

  1. Het staat de extreem linkse activisten vrij om zelf lezingen te organiseren. Maar dat blijkbaar niet het soort vrijheid van meningsuiting dat ze willen.

    Extreem linksen hebben een zeer specifieke voorkeur wat betreft vrijheid van meningsuiting: het verstoren van de vrijheid van meningsuiting en het debat van en georganiseerd door een ander. Hoe noemt dergelijk gedrag ook alweer? Parasitair gedrag?

  2. Het buikgevoel van links leidt tot niets. Een staatssecretaris die orde op zaken stelt is natuurlijk een “pain in the ass” voor al wie naïef en extremistisch links is. Democratie is niet besteed aan extreem links of extreem rechts, maar het kan niet ontkend worden, extreem links wordt met fluwelen handschoenen aangepakt.

    • Het wordt inderdaad stillekes tijd dat ze dat ondemocratisch en schandalig cordon verwijzen naar de vuilbak van de geschiedenis. Er schuilt veel meer gevaar in de pvda dan in het vb. Maar onze media zijn dit extreem-links samenraapsel heimelijk eerder genegen. Begrijpe wie kan.

    • Ja, en dat is jammer. Geen enkele partij mag uitgesloten worden van het democratisch debat. Ook moslimpartijen niet. Ik ben een democraat in hart en nieren. De meerderheid bepaalt de gang van zaken. Ook al is dat niet naar mijn zin. Verhuizen naar Hongarije kan later nog wel. Daar is men heerlijk conservatief en kristelijk. Weet je nog wel? De pastoor heeft het laatste woord. Dan liever de pastoor in Hongarije dan de Imam in Vlaanderen. Wat progressievelingen daar ook mogen van denken. Weet je, links is links niet meer, maar een religieus bastillion en dan nog voor een religie die de voeten veegt aan alle linkse waarden. Begrijpe wie begrijpen kan.