Onderzoekers van de Federale Gerechtelijke Politie zijn maandagochtend op verschillende plaatsen in België binnengevallen. Dit in het kader van een grootschalig onderzoek naar sociale fraude door een Belgisch transportbedrijf, zo communiceerde het Federaal Parket en bracht ook Belga. Na aanvankelijke onduidelijkheid over welk bedrijf het precies gaat, berichtte VRT dat het bedrijf in kwestie JOST International is. Dit werd intussen ook bevestigd door het Parket.

Tachtig agenten van de federale gerechtelijke politie en veertig leden van verschillende inspectiediensten voerden circa 20 huiszoekingen uit in België. Ook in Luxemburg, Roemenië, en Slovakije werden huiszoekingen uitgevoerd in hetzelfde onderzoek.

JOST International

Het gaat om een onderzoek naar sociale dumping waarbij in Oost-Europa nepbedrijven opgericht worden om vrachtwagenchauffeurs in dienst te kunnen nemen aan de (beduidende soepelere en goedkopere) arbeidsvoorwaarden die in die landen gelden. Op die wijze kan men chauffeurs in ons land laten werken, zonder sociale zekerheidsbijdragen te hoeven betalen in ons land.

Ook in Luxemburg zou JOST een dergelijke constructie opgezet. Het nadeel voor de Belgische staatskas zou van 2014 tot 2016 bijna 55 miljoen euro bedragen. Er zouden 1.100 werknemers in het systeem hebben meegedraaid. De meeste huiszoekingen werden uitgevoerd in Wallonië, maar ook in Vlaanderen is men op verschillende plaatsen binnengevallen, onder meer in de provincie Antwerpen.

JOST zelf ontkent alle betrokkenheid in frauduleuze zaken: “We worden valselijk beschuldigd van sociale dumping, zoals vele bedrijven voor ons, in België en Luxemburg”. JOST stelt nog “volledig in orde te zijn op alle niveau’s”.

Sociale dumping

Eind maart nog werd de problematiek van sociale dumping in de aandacht gebracht door een actie in Brussel door de socialistische bonden. De BTB (onderdeel van ABVV) schoof toen ook een aantal concrete voorstellen naar voren. Bij de voorstellen werd toen ook een opvoering van de strijd tegen ‘postbusbedrijven’ opgenomen naast strengere sancties tegen frauduleuze werkgevers.

Opvallend: Frank Moreels, de voorzitter van de rode transportvakbond BTB deed toen naar eigen zeggen in Slovakije zelf enkele vaststellingen rond dergelijke postbusbedrijven. Op één Slowaaks adres zouden honderdvijftien bedrijven geregistreerd zijn waaronder ongeveer vijfentwintig Belgische transportfirma’s, communiceerde Moreels toen.