Na de donderpreek van president Trump bij de NAVO werd er in De Zevende Dag gedebatteerd over hoe het nu verder moet met het Belgisch leger. Het debat werd gevoerd door Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en de Kamerleden Karolien Grosemans (N-VA) en Alain Top (sp.a). 

Even terug naar donderdag: president Trump is in het land en geeft zijn Europese NAVO-bondgenoten een bolwassing van jewelste. Volgens Trump zouden deze jarenlang structureel te weinig bijdragen aan defensie. Zo halen 23 van de 28 bondgenoten niet de vereiste 2%-norm. In dit lijstje bengelt België – dat maar 0,9% van zijn BBP aan defensie spendeert – helemaal onderdaan.

Terechte kritiek van Trump?

Bijna alle deelnemers aan het debat waren het er over eens dat de kritiek van de Amerikaanse president hout sneed. Over hoe deze 2% echter bereikt diende te worden en of er bijvoorbeeld ook rekening moest worden gehouden met ontwikkelingssamenwerking, daarover bestond meer verdeeldheid.

Karolien Grosemans (N-VA) vond de kritiek slechts gedeeltelijk terecht. Zij vond dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de “enorme output” van ons land in militaire acties. Zo stelde zij dat “we als klein land sterk bezig zijn”, indien ons defensiebudget wordt verhoogd tot 1,3%. Gelet op onze militaire aanwezigheid en de verhoging van het budget, is er volgens haar geen reden om verder te streven naar het behalen van de 2%-norm.

Alain Top (sp.a) volgde eenzelfde redenering, al bekeek hij het nog ruimer dan het effectieve militaire budget en de militaire operaties. Voor hem is de centrale vraag: “hoe investeren we in onze veiligheid?”. Volgens Top wordt deze niet enkel bereikt door te investeren in militair materiaal. Zo dienen we er volgens hem ook voor te zorgen dat er in andere werelddelen geen haarden van conflict zijn. Concreet pleit hij er dan ook voor om meer geld te geven aan ontwikkelingssamenwerking en diplomatie.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) had echter eerder de indruk dat Top vooral wilde investeren in “kaarsjes en stoepkrijt”. Al noemde ook hij het niet realistisch dat België tegen 2024 de 2%-norm haalt. Wat Van Grieken echter veel belangrijker vond dan het al dan niet halen van deze norm, is de uiteindelijke rol van België in NAVO. Zo wil hij op zijn minst het debat voeren over het al dan niet uit de NAVO te stappen.

De hoofdreden die Van Grieken hiervoor aanvoerde is dat de geopolitieke realiteit enorm is veranderd. Bij de oprichting van de NAVO was er immers sprake van een bipolaire wereld. Vandaag is dit volgens de Vlaams Belang-voorzitter veranderd naar een multipolaire wereld. Verder stelde Van Grieken zich vragen omtrent het nut van de organisatie in de strijd tegen terreur. Als voorbeeld hiervan haalde hij het lidmaatschap van Turkije aan en de recente wapendeal met Saoedi-Arabië. Zijn gesprekspartners vonden dit echter een totaal onrealistische visie.

Europese samenwerking of EU-leger?

Doorheen het debat liet Hilde Vautmans (Open Vld) zich kennen als een resolute voorstander van een EU-leger. Zo was voor haar de kern van Trump zijn tirade, dat we moeten investeren in onze eigen veiligheid. Dit moet volgens haar op Europees vlak worden verwezenlijkt aangezien dit efficiënter is. Verder pleitte Vautmans ook voor het oprichten van een Europese inlichtingsdienst.

Van Grieken echter ‘huivert’ van een dergelijk EU-leger. Zo stelde hij dat als dit leger zijn militaire operaties op dezelfde wijze zou voeren als de EU de vluchtelingencrisis aanpakte, het bij zijn eerste schot in zijn eigen voet zou schieten. Doch tegen samenwerking is de Vlaams-Belang-voorzitter niet. Zo is hij voor beperkte samenwerking met buurlanden zoals bijvoorbeeld Oostenrijk dit vandaag al doet. Van Grieken zijn ideaalbeeld, is dat Vlaanderen een soort “Zwitserland aan de Noordzee” wordt.