De terugkeercampagne van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) naar Afghanistan blijkt zo goed als niets op te leveren. “Een grandioze flop”, volgens Vlaams Belang-fractievoorzitster Barbara Pas. Slechts 45 van de 4.449 Afghaanse asielzoekers ging in op het aanbod om vrijwillig terug te keren.

Francken stuurde in juni 2016 naar 4.499 Afghaanse asielzoekers een aanbod om vrijwillig terug te keren. Het aanbod hield ondermeer een herintegratieproject, tijdelijke huisvesting, technische ondersteuning en desgevraagd een microkrediet om een eigen zaak op te starten in.

Toch gingen slechts 45 van de Afghanen in op het aanbod. Een daling van meer dan de in vergelijking met de eerste helft van 2016. Toen keerden 117 Afghaanse vluchtelingen vrijwillig terug, ondanks het feit dat het aanbod van Francken toen nog niet liep.

Barbara Pas herinnert eraan dat Francken bij de lancering van zijn campagne gezegd had dat “een geloofwaardig gedwongen terugkeerbeleid dan ook een onontbeerlijke stok achter de deur is.” In 2014 werden amper 13 Afghanen gedwongen gerepatrieerd en de staatssecretaris hoopte “dat aantal dit jaar nog fors op te schroeven.”

Volgens Pas is hier niet veel van in huis gekomen. “Weliswaar werden in 2016 41 Afghanen gedwongen teruggestuurd, wat, zo men wil, rekenkundig een verdriedubbeling is, maar in het licht van het onbenullige aantal uitwijzingen in 2014 en de duizenden Afghaanse illegalen die hier verblijven, stelt dit nog altijd niet veel voor”, aldus de Dendermondse politica.

Totale mislukking

“De gedwongen terugkeer van Afghanen werd opgedreven van niets naar bijna niets, maar dat noem ik geen prestatie. Ik geef de staatssecretaris volkomen gelijk wanneer hij stelt dat een terugkeercampagne alleen maar effect heeft als hij met de stok achter de deur dreigt. Dat deze terugkeercampagne op een totale mislukking is uitgedraaid, is dan ook het beste bewijs van het ontbreken van die stok achter de deur”, meent Pas.

“Afghaanse illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers maken nog altijd véél meer kans om hier in de illegaliteit te kunnen verblijven dan om te worden opgepakt en gedwongen te worden teruggezonden naar hun land en dus blijven ze hier”, zegt de Vlaams Belang fractieleidster in haar persbericht.

Illegaliteit

Recent bleek uit cijfers die Filip Dewinter (Vlaams Belang) opvroeg dat Vorig jaar 4.267 migranten vrijwillig vertrokken zijn. Dat zijn er minder als in de jaren 2012 en 2013 toen er respectievelijk 5.644 en 4.707 vertrokken, nog voor de asielcrisis. Ook keerde slechts een op tien uitgeprocedeerde asielzoekers vrijwillig terug.

“Ik roep de staatssecretaris dan ook op om eindelijk eens écht werk te maken van een gedwongen terugkeer van alle illegaal hier verblijvende of uitgeprocedeerde Afghaanse en andere asielzoekers”, concludeert Pas in haar persbericht.