Op een thematische ministerraad kondigde de regering 28 nieuwe maatregelen aan in het kader van veiligheid, justitie en defensie. Zo werd er onder andere beslist om de capaciteit van de gesloten centra op te krikken en een veiligheidsperiode in te voeren voor de daders van zware misdaden. Dat bericht Belga. 

Na een paasvakantie vol akkefietjes en gekibbel, kondigde premier Charles Michel (MR) drie ‘superministerraden’ aan. De eerste, in verband met veiligheid, justitie en defensie, vond gisteren plaats en leverde achtentwintig maatregelen op. Deze zouden de schatkist dit jaar zo’n 28,1 miljoen euro kosten. In 2018 zou dit bedrag oplopen tot 137,7 miljoen euro en in 2019 zou het bijna 180 miljoen euro bedragen.

Cyberveiligheid

Na afloop van de superministerraad presenteerde de regering een serie maatregelen die de cyberveiligheid moeten bevorderen. Een van deze is de uitbreiding van de diensten van het Federal Cyber Emergency Team (CERT). Zo wordt er onder andere een callcenter opgericht dat permanent beschikbaar zal zijn. Een beroep hierop zou volgens de regering niet enkel openstaan voor de vitale sectoren zoals de energiesector of de financiële sector. Ook andere bedrijven zullen dit kunnen indien zij worden geconfronteerd met cyberaanvallen.

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) is zeer opgetogen met de maatregelen. Volgens de vicepremier vormen cyberaanvallen en cyberspionage minstens een even grote bedreiging voor onze veiligheid, onze concurrentiepositie en onze economie als fysieke aanvallen. Volgens de minister is “Dat […]  de voorbije dagen nog maar eens bewezen met de grootschalige cyberaanval met ransomware.”. De Croo wil verder dat de overheid maar ook bedrijven hun weerbaarheid tegen dergelijke cyberaanvallen verhogen.

Veiligheidsperiode en meer capaciteit voor gesloten centra

De regering had tijdens de superministerraad ook oog voor maatregelen die de fysieke veiligheid moeten bevorderen. Zo werd er overeengekomen dat er voor de plegers van zware vergrijpen, een veiligheidsperiode van toepassing zal zijn. Hieronder wordt een periode verstaan die een veroordeelde moet uitzitten, alvorens hij aanspraak kan maken op een vervroegd invrijheidstelling. Het doel hiervan is voorkomen dat plegers van een zwaar misdrijf, al na een derde van hun straf, een aanvraag voor een voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen bekomen.

Op het gebied van asiel en migratie werd dan weer het ‘Masterplan Gesloten Centra’ van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken (N-VA) goedgekeurd. De bekrachtiging hiervan zou moeten resulteren in een toename van de capaciteit van gesloten centra. Concreet zou het gaan om een stijging van 600 plaatsen naar 1066 in 2020. Op korte termijn zou deze capaciteitstoename gerealiseerd moeten worden in Steenokkerzeel, Merksplas en Holsbeek. Op middellange termijn komt er in Antwerpen en Jumet een nieuw centrum.

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert tevreden op de goedkeuring van het Masterplan Gesloten Centra van staatssecretaris Francken. Volgens de Antwerpse burgemeester is “Het […] een ongelofelijk goede zaak voor Antwerpen dat we dit realiseren en dat de bouw van het nieuwe centrum volgend jaar al van start zal gaan”. Het gesloten centrum in Antwerpen zal een capaciteit van 144 plaatsen krijgen.

Op Hertoginnendal voor de eerste extra ministerraad, thema: VEILIGHEID.Ik vraag fors meer plaatsen voor de gesloten centra voor illegalen om nog meer illegalen en criminelen het land uit te zetten. Ik hoop op een akkoord. Vanavond meer nieuws.

Publiée par Theo Francken sur dimanche 14 mai 2017

Verkeersveiligheid en financiering terrorisme

De regering bevestigde tijdens de superministerraad ook maatregelen waarover al een akkoord bestond zoals bijvoorbeeld omtrent de identiteitskaarten. In de toekomst zullen deze vingerafdrukken bevatten om identiteitsfraude beter te kunnen bestrijden. Verder wil de regering werk maken van het fiscaal stimuleren van een rechtsbijstandverzekering en het soepeler inzetten van burgerinfiltranten, waarover ook al eerder werd gecommuniceerd.

Met betrekking tot de verkeersveiligheid besliste de regering om zwaardere straffen te voorzien in het geval van vluchtmisdrijf, recidive, verval of het zonder verzekering rijden. Ook wordt een alcoholslot een verplichting voor bestuurders met een promille van meer dan 1,8 g/l.

De regering kondigde ook maatregelen aan om de financieringsstromen van terrorisme droog te leggen. Met haar maatregelen viseert zij vooral verenigingen zonder winstoogmerk. Zo zal de transparantie met betrekking tot vzw’s worden verhoogd en zullen er meer doelgerichte controles worden uitgevoerd. In maart werd nog aangekondigd dat zo’n 144 vzw’s enkel en alleen in de Brusselse kanaalzone (in en rond Molenbeek) worden onderzocht wegens terreurbanden.