Vorige week besliste de Zweedse regering om op te houden met het organiseren van identiteitscontroles aan de Zweedse grens. Het Scandinavische land deed dit onder druk van de Europese Unie maar kampt nu met een enorme toename in het aantal asielaanvragen. Dat meldt Sputnik News.

Vanuit de Europese Unie werd de druk verhoogd op Zweden om de identiteitscontroles af te schaffen. Op 2 mei riep de Europese Commissie Oostenrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen op om te stoppen met de tijdelijke identiteitscontroles die ze organiseerden aan hun grenzen. Dit zorgde er in combinatie met de nadelige gevolgen voor Zweedse en Deense pendelaars voor dat de regering besliste om er komaf mee te maken voor wie reist met de trein, bus en ferry.

Zoals critici voorspeld hadden zorgde de intrekking van de controles echter voor een enorme toename in het aantal asielzoekers die het land binnenkwamen. Daar waar in april nog gemiddeld 50 mensen per dag asiel aanvroegen in Zweden zien we dit aantal nu stijgen tot het dubbele. Zo dienden afgelopen maandag 112 asielzoekers hun aanvraag in.

Zweedse minister voor infrastructuur Anna Johansson benadrukte dat de regering bereid was om de identiteitscontroles opnieuw in te voeren wanneer dit nodig blijkt.

Het hoofd van de Zweedse grenspolitie Michael Mattson voorspelde bij het afschaffen van de controles dat het aantal asielzoekers verder zou blijven stijgen. Dit komt volgens hem omdat de boodschap dat de controles zijn afgeschaft zich snel over de wereld zal verspreiden. Dat zei hij op de Zweedse radio. De grenspolitie kampt met enorme tekorten.

De Zweedse Groene Partij is verheugd met het stijgende aantal asielzoekers. “De identiteitscontroles zijn afgeschaft! Nu kunnen alle vluchtelingen de Zweedse grens bereiken voor asiel. Daar vecht de Groene Partij al lang voor”, schreef de Groene Jeugd op Twitter.

Gevaar

Woordvoerder van de Zweedse Conservatieve Partij Elisabeth Svantesson noemde de beslissing om de controles af te schaffen “prematuur” en “ondoordacht”. Volgens de partij is Zweden in gevaar om te herhalen wat gebeurde in de herfst van 2015, toen tienduizenden asielzoekers opdaagden aan de Zweedse grens.

Zweden is een van de geliefkoosde bestemmingslanden onder asielzoekers. In 2015 werden er meer dan 163.000 asielaanvragen ingediend en ving het ook het grootste aantal onvergezelde minderjarige vluchtelingen op in Europa. Het Scandinavische land heeft moeite met de opvolging en integratie van deze immigranten. Zo bracht de Zweedse staatsomroep SVT aan het licht dat slechts 494 van de meer dan 160.000 asielzoekers bijdroegen aan de economie. Het Zweedse Arbeidsagentschap voorspelt dat 60 procent van de Zweedse werklozen in 2017 in het buitenland geboren zullen zijn. Sinds 2016 zijn heel wat maatregelen geïntroduceerd om het Zweedse migratiebeleid te verstrengen wegens de grote influx van migranten.