Vandaag werd er in het Vlaams Parlement teruggekomen op de intrekking van de ‘boskaart’. Het minste wat hierover gezegd kan worden is dat de Vlaamse regering felle kritiek kreeg. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stelde echter dat zijn regering aan een nieuwe procedure en boskaart werkt. Dat blijkt uit de berichtgeving van Villa Politica.

Vorige week vrijdag ontstond er een conflict binnen de Vlaamse regering. Minister-president Geert Bourgeois had eenzijdig en zonder de bevoegde minister te raadplegen, de ‘boskaart’ ingetrokken. Het gevolg: veel kwaad bloed bij coalitiepartner CD&V. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (CD&V) werd op die manier immers in haar hemd gezet.

Felle kritiek van de oppositie

Onbekwaam”, “onbetrouwbaar” en “amateurisme”, het is maar een greep uit de reeks van adjectieven die de oppositie gebruikte om de huidige situatie te beschrijven. Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke kon “niet geloven dat hier dezelfde ministers zitten die op 31 maart de boskaart hebben goedgekeurd en samen hebben gecommuniceerd dat het een historische beslissing was in een dossier dat al 20 jaar meegaat. Dezelfde ministers rollen enkele weken later vechtend over de straat en nemen om ter luidst afstand van hun eigen beslissingen.”.

Volgens de socialist is de conclusie dan ook eenvoudig te maken. “Ofwel wisten jullie niet waarmee jullie bezig waren en dan bent u onbekwaam. Ofwel hebt u geprobeerd om de Vlaming en het parlement om de tuin te leiden, en dan bent u onbetrouwbaar”.

Ook Groen-fractieleider Björn Rzoska viel Bourgeois en zijn ploeg frontaal aan: “U hebt vrijdag gepanikeerd de kaart ingetrokken en vandaag moet u naar het parlement komen met niets, maar dan ook helemaal niets. Geen akkoord, geen concrete afspraken, geen timing. U knoeit met andere woorden gewoon verder.” Volgens de ecologist is het: “Absoluut amateurisme, onprofessioneel”.

Nieuwe procedure

Bourgeois had de boskaart vorige week ingetrokken omdat deze niet nauwkeurig zou zijn. Vandaag in het Vlaams Parlement stelde hij echter dat de Vlaamse regering aan een “volledig nieuwe procedure” werkt.

“Deze procedure zal zich niet richten op kleine versnipperde percelen. Er komen ook nieuwe criteria voor de ecologische waarde. Onze diensten zullen terreinverificatie doen en we zullen ook de lokale besturen consulteren. Tot slot komt er ook een correcte vergoedingsregeling”, aldus Bourgeois.

De minister-president bleef echter het antwoord schuldig op de vraag wanneer deze nieuwe boskaart af moet zijn. Bourgeois gaf enkel het volgende mee: “We gaan de principes die al vastliggen nu stap voor stap en doordacht uitwerken”. Verder meldde Bourgeois dat Joke Schauvliege de opdracht had gekregen om een alternatief voor de boskaart uit te werken.