De Kamer heeft donderdag een wetsvoorstel van de N-VA goedgekeurd: binnenkort moet het personeel van sociale instellingen actief melding maken van ernstige aanwijzingen van misdrijven rond terrorisme. Ander verplichting van de gestemde wet is het doorgeven van informatie als het gerecht hierom vraagt. De wet werd gestemd met een grote meerderheid: zowel de regeringspartijen als oppositiepartijen Vlaams Belang en cdH stemden voor de maatregel.

De N-VA wou een meldingsplicht al langer zien verschijnen in de sociale instellingen, maar daarover werd lang gedebatteerd. Opnieuw refereerde de oppositie aan de tegenkanting die op het terrein zou bestaan tegen het voorstel. Tegen de wet werd onlangs nog kleinschalig betoogd nabij het parlement.

Terrorisme melden? Meerderheid + cdH en Vlaams Belang voor

Maar de wet komt er dan toch. Ze werd gestemd door een uitzonderlijk grote meerderheid: het gewicht van de meerderheidspartijen werd aangevuld met de fracties van het Waalse cdH en het rechtsnationalistische Vlaams Belang. Francis Delpérée, Kamerlid voor cdH uit Luik, weerhield zich echter.

Valerie Van Peel, Kamerlid voor de N-VA, beet terug in de plenaire vergadering in reactie op de kritiek vanop het terrein: “Het veld is opgepookt. De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW’s, red.) heeft al drie keer een rondzendbrief rondgestuurd waarin staat dat het personeel voortaan verplicht is signalen van mogelijke radicalisering te melden aan de procureur des konings. Dat is feitelijk onjuist. […] We trekken de lijn bij terrorisme”, aldus een resolute Van Peel. Radicalisering met deze wet aanpakken is dus niet aan de orde.

Barbara Pas, Kamerlid voor het Vlaams Belang, stemde ook voor het voorstel: “Al wie terreurbestrijding ernstig neemt, kan niet anders dan het voorstel genegen zijn.” Pas haalde toch ook zijdelings uit naar de N-VA: “Het voorstel is echter niet nieuw. Zo legde Vlaams Belang-parlementslid Dominiek Lootens het reeds voor in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, maar vond geen van de drie N-VA-parlementsleden het nodig het te steunen. Blijkbaar is er sprake van voortschrijdend inzicht”, aldus de rechtse politica.

Oppositie – cdH & Vlaams Belang tegen

De linkse oppositiepartijen herhaalden hun eerdere kritiek. De PS schermde met het beroepsgeheim en dat dit de strijd tegen terrorisme niet in de weg hoeft te staan. Van Peel riposteerde echter: “Als een ander belang primeert, moet het beroepsgeheim wijken. Wie is van oordeel dat de veiligheid van burgers minder belangrijk is dan de vertrouwensband van terroristen met sociale werkers?”

Hans Bonte, Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde voor de sp.a, vindt dat door de wet de informatiewinning in het gedrang komt: “Van 60.000 mensen wordt nu verwacht dat ze naar het parket gaan bellen. Dat is de organisatie van de chaos terwijl je net orde nodig hebt in de informatiehuishouding”. Bonte vroeg zich ook af wie precies nu verplicht wordt om te melden: “alleen [de] maatschappelijke assistenten of […] ook de kok en tuinier?” Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) vindt dan weer dat de wet te onduidelijk is. “Gaat het om aanwijzingen of om voltrokken terroristische misdrijven?”, vraagt Van Hecke zich af.

Eerder vandaag zond ook Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) een brief naar de OCWM’s. De brief laat de instellingen toe om sociale fraude te melden, hetgeen ervoor niet kon.