Geradicaliseerde gedetineerden worden door de Vlaamse overheid gebrekkig opgevolgd. Amper elf van de tachtig volgen een deradicaliseringscursus. Dat blijkt uit cijfers die minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gaf naar aanleiding een parlementaire vraag van Yasmine Kherbache (sp.a). Dat bericht De Standaard.

Twee jaar geleden nam het Vlaams Parlement met een kamerbrede meerderheid een resolutie aan ‘ter bestrijding van gewelddadige radicalisering’. Goed twee jaar later, oogt de balans bijzonder mager: slechts 11 radicale gevangenen krijgt behandeling.

Minieme realisaties

De Vlaamse overheid onderneemt volgens Kerbache onvoldoende inspanningen om de radicalisering in de gevangenissen tegen te gaan. Uit cijfers die zij opvroeg bij de minister van Welzijn, blijkt dat slechts elf van de tachtig geradicaliseerden een wekelijkse of tweewekelijkse behandeling krijgt.

Vandeurzen stipt echter aan dat er sinds begin 2017 twee consulenten zijn aangeworven die voltijds met de materie bezig zijn. Verder benadrukt hij dat de gesprekken gemiddeld twee uur duren en de consulenten louter ter versterking van de bestaand hulp- en dienstverlening in de gevangenis werken. Volgens Kherbache kun je echter niet verwachten dat twee mensen tachtig gevangen individueel begeleiden en deradicaliseren.

Oplossing

Volgens Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache ontbreekt het de Vlaamse regering aan “aan daadkracht en sense of urgency”. De deradicalisering van gevangen dient ernstiger genomen te worden en moeten meer middelen krijgen, vindt Kherbache.

Zo pleit het Vlaams parlementslid van sp.a voor individuele re-integratieprogramma’s voor gedetineerden die dreigen te radicaliseren in de gevangenis. Want “ooit komen al die geradicaliseerde gevangenen vrij”, aldus Kherbache.

De aanpak van geradicaliseerde in gevangenis is echter al langer een probleem. Vorig jaar trok de staatsveiligheid al aan alarmbel en werd geschat dat een op drieëntwintig gevangen geradicaliseerd is. Toch blijft het nog steeds wachten op een grootschalig plan om de radicalisering in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen aan te pakken.

1 REACTIE

  1. En wie moet die deradicaliseringscursussen ( whats in a word ?) betalen ? Weeral de Vlaamse belastingbetaler die deze idiote fanatiekers liever terugzend naar waar ze thuishoren. Nee, Karbachke, weg ermee. Leren of zich aanpassen doen die gasten toch nooit. Of enkel voor de schijn en de door ons opgebouwde sociale voorzieningen. Maar wij begrijpen u wel hoor ; die criminelen stemmen voor uw soort.