Volgens minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) zorgt het stimuleren van ontwikkeling op korte termijn voor meer migratie. Dat schrijft De Morgen.

“We weten maar al te goed dat meer ontwikkeling voor meer migratie zorgt”, zei Alexander De Croo op de Think Global Day van 11.11.11. De uitspraak is volgens ontwikkelingsorganisatie Caritas heel opvallend: “Klare taal en een duidelijke boodschap die we weinig andere Europese ministers hem nazeggen.”

Op het eerste zicht zou gedacht kunnen worden dat economische ongelijkheid net de drijfveer is voor migratie. Hoewel dat deels correct is, zorgt een economische vooruitgang op korte termijn voor een stijging van de emigratie.

Paradox

In een beter ontwikkeld land willen mensen net wél blijven, wordt vaak geponeerd. Op korte termijn doet zich echter het tegenovergestelde voor. Om te migreren heb je namelijk ook financiële middelen, kennis en contacten nodig.

Het is dan ook nogal paradoxaal dat net ontwikkelingshulp als redmiddel wordt beschouwd om op korte termijn vluchtelingen ervan te weerhouden naar Europa te komen. Het is immers deze ontwikkelingshulp die zorgt voor een stijging van de financiële middelen, de kennis en de contacten.

Ongemakkelijk

“Ik heb er niet echt bij stilgestaan dat ik met die migratieparadox een soort ‘inconvenient truth’ heb aangekaart”, zegt De Croo aan De Morgen . “Al zal het wellicht niet door al mijn Europese collega’s luidop gezegd worden.” Op de vraag of het erkennen van deze paradox niet kan leiden tot het terugschroeven van het budget voor ontwikkelingshulp antwoordde De Croo: “Dat kan je nooit als argument aanhalen om ontwikkelingshulp stop te zetten. Moeten we die landen zo arm mogelijk houden dan?”

“Het blijft onze internationale plicht om solidair te zijn met de armste landen”, zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur van 11.11.11. aan De Morgen. “Aangezien de migratieparadox op feiten is gebaseerd, horen we die zeker te erkennen. Alleen mag je daaruit niet de verkeerde conclusies trekken, maar wel onthouden dat ontwikkeling tijd nodig heeft.”