De linksleunende nieuwssite Apache is naar eigen zeggen het slachtoffer van een “politieke aanval die elke verbeelding tart”. Concreet wijst Apache-hoofdredacteur Karl Van den Broeck naar minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA). Zij zou via een kabinetsmedewerker ten nadele van Apache zijn tussen gekomen in de behandeling van hun kredietaanvraag. Dat bericht Belga.

Apache is een recent opgericht medium dat – volgens zijn missiewaarden – bouwt “aan een samenleving die opkomt voor de zwakkeren, de planeet beschermt en elk individu de kans geeft om zich te ontplooien”. Vooralsnog is de nieuwsite echter nog niet zelfbedruipend. Bijgevolg zoeken zij naast voldoende abonnees, nog bijkomende financiering.

Weigering Trividend

Apache zelf hoopte deze financiering te vinden bij Trividend, het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie. Hierin had de nieuwssite ook goede hoop op vanaf het moment dat Trividend zélf bij hen aan kwam kloppen. Toen het dossier van Apache echter op de tafel van de raad van bestuur kwam, werd de aanvraag volgens Knack om een ongebruikelijke wijze van tafel geveegd. Zo stelde – althans volgens Knack – een kabinetsmedewerker van minister Homans zijn veto. Als reden hiervoor gaf de medewerker aan dat het toekennen van een lening aan Apache niet viel te rijmen met de missie van Trividend.

Hierop volgde volgens Knack een heftige discussie. De voorzitter van de raad van bestuur, professor economie aan de UGent Koen Schoors, spreekt van een “valabel argument”. Dit wordt door de hoofdredacteur van Apache echter ontkend. Hij verwijst naar het gegeven dat ook andere bedrijven aanspraak konden maken op zo’n lening. Gelet op het gegeven dat de Vlaamse overheid de hoofdaandeelhouder van Trividend is, stelt Schoors:“We konden hier heibel over maken, maar wat zou dat opgeleverd hebben? Als een hoofdaandeelhouder zijn veto stelt, krijg je een beslissing er toch niet door”. 

Apache zelf, bij monde van Van den Broeck, is van mening dat het dossier politiek gemotiveerd is. Zo verwijst hij in zijn opinie naar “een bewuste strategie om Apache monddood te maken”. In het verleden kwam het medium naar buiten omtrent mogelijke uitlopers van het schandaal rond Optima in Antwerpen.

Homans: “compleet van de pot gerukt”

Homans betwist de naar haar inziens “gratuite beweringen” van het medium. Volgens haar “is [er] helemaal geen sprake van een veto in de raad van bestuur”. De redenering dat het ging om een politieke afrekening, noemt de minister “compleet van de pot gerukt en gratuit”.

“De Vlaamse overheid beschikt niet over een vetorecht in de Raad van Bestuur” van Trividend stelt Homans. Volgens haar wordt “in dit bestuursorgaan […] steeds collegiaal en in unanimiteit beslist. Het afwijzen van een dossier gebeurt omdat het niet voldoet aan de doelstellingen van het beleidsinstrument. Dit heeft ook niets te maken met het al of niet belang hechten aan (onderzoeks)journalistiek, hetgeen overigens niet tot de bevoegdheden van de minister van Sociale Economie behoort”, aldus Homans.

Andere politici zijn het hier niet mee eens. Katia Segers, Vlaams parlementslid voor sp.a, ziet een “systematiek in de aanvallen van de N-VA in de richting van de kritische onderzoeksjournalistiek”. Ook de voorzitster van Groen, Meyrem Almaci, reageerde op de ophef. Zij besloot Apache te steunen door een lidmaatschap te nemen.